Έρχονται φόροι για τους τακτοποιημένους ημιυπαίθριους
φώτο: news247.gr

Έρχονται φόροι για τους τακτοποιημένους ημιυπαίθριους

φώτο: news247.gr

Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών κ. Δημ. Κουσελά καθορίζεται για πρώτη φορά η φορολογική μεταχείριση των κλειστών ημιυπαίθριων χώρων, των γκαράζ, των αποθηκών κτλ. τόσο όσον αφορά στα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης όσο και στο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), το φόρο μεταβίβασης, τις γονικές παροχές, τις κληρονομιές κτλ.

Οι χώροι που τακτοποιούνται πρέπει για πρώτη φορά να συμπεριληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται το οικονομικό έτος 2012. Στη δήλωση αυτή θα περιληφθούν οι χώροι που έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2010, καθώς και όσοι έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2011. Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζει η εφορία τα πραγματικά τετραγωνικά του ακινήτου για να υπολογίσει τα νέα τεκμήρια διαβίωσης.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν τακτοποιήσει τέτοιους χώρους (ημιυπαίθριοι, γκαράζ, πιλοτές κλπ) θα έχουν υψηλότερο τεκμήριο και άρα θα επιβαρυνθούν με πρόσθετους φόρους.

Όλα αυτά όταν μόλις στις 19 Απριλίου η κα. Τίνα Μπιρμπίλη δήλωνε ότι δεν θα υπολογίζονται τελικά στο σύστημα τεκμηρίων διαβίωσης τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα  των ημιυπαίθριων χώρων, αλλά και των άλλων αυθαιρεσιών που θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η υπουργός είχε δηλώσει ότι «αυτοί οι χώροι θα δηλώνονται με τον τρόπο με τον οποίο αυτό γίνεται μέχρι σήμερα, άρα δεν θα υπολογίζονται ως τεκμήριο».

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2011, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να δηλωθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση του 2011, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 και έτσι θα συνεχίζουν να δηλώνονται και τα επόμενα οικονομικά έτη. Ομοίως, οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2012, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να περιληφθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση 2012, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 και των επομένων οικον. ετών.

Σε περίπτωση, που παρά την υποχρέωση δήλωσής τους, διαπιστωθεί ότι οι τακτοποιημένοι χώροι δεν δηλώνονται ή δηλώνονται ανακριβώς στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται μετά την τακτοποίησή τους, επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι δεν επιβάλλεται αναδρομικά φόρος εισοδήματος, προσαύξηση ή πρόστιμο, για τους χώρους που τακτοποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, αν διαπιστωθεί ότι δεν δηλώθηκαν ή ότι δηλώθηκαν ανακριβώς κατά τα προγενέστερα της τακτοποίησής τους οικον. έτη.

Επίσης, φόρος εισοδήματος που έχει καταβληθεί για τους χώρους αυτούς κατά τα προηγούμενα της τακτοποίησής τους οικον. έτη (οικον. έτη 2011 και προγενέστερα), δεν συμψηφίζεται ούτε επιστρέφεται στο φορολογούμενο.

Αναφορικά με το φόρο ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) και την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των χώρων που έχουν τακτοποιηθεί εφαρμόζονται τα εξής:

Ως προς το φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, oι τακτοποιούμενοι χώροι, ήτοι οι ημιυπαίθριοι χώροι και οι χώροι στο υπόγειο, ισόγειο ή σε άλλη στάθμη του κτιρίου, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο βάσει της οικοδομικής του άδειας, η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2.7.2009 και έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη, όπως πριν την τακτοποίησή τους.

Διαβάστε εδώ τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου (Πολ.1126/31-5-2011.)

Πηγή: news247.gr