Πρόγραμμα για βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές

Πρόγραμμα για βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές

Πρόγραμμα που αφορά σε βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικό κλιματικό πρόβλημα παρουσιάστηκε από την υπουργό ΥΠΕΚΑ και τον πρόεδρο του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας).
Η έλλειψη ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού, οι ασφυκτικά δομημένες περιοχές, ο ανεπαρκής αερισμός των οδών και των γειτονιών, η έλλειψη πρασίνου, η αύξηση της ανθρωπογενούς θερμότητας από οχήματα και κλιματιστικά μηχανήματα αποτελούν τις βασικές αιτίες των προβλημάτων κλιματικής μεταβολής και θερμικής υποβάθμισης της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας.
Το πρόγραμμα αυτό, λοιπόν, έχει ως κεντρικούς στόχους την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την επιβράδυνση και τελικώς την αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής και τη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων που σχετίζονται με αυτή. Επιλέξιμα είναι έργα που επιτυγχάνουν συγκεκριμένους κλιματικούς στόχους και διαθέτουν πλήρως ώριμες μελέτες.
Περισσότερα για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.
Πηγή: ypeka.gr