Πίνακες αντικειμενικών αξιών ακινήτων για τα αυθαίρετα

Στον νόμο 4014/2011 στο άρθρο 24 παράγραφος 7 αναφέρεται ότι:

” Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη α) η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δημοτικό διαμέρισμα του αυθαίρετου και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτό, β) η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, γ) η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.”

Έτσι, λοιπόν, για να  προσδιορίσετε με ακρίβεια την τιμή ζώνης στις εκτός σχεδίου περιοχές, σας παραθέτουμε τους πίνακες αντικειμενικών αξιών του υπουργείου.

 

by admin

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Κανένα σχόλιο!

Παρακαλούμε γράψτε το σχόλιό σας εδώ