Υποδείγματα για διάγραμμα δόμησης και τοπογραφικό διάγραμμα από το ΥΠΕΚΑ

Aναρτήθηκαν ήδη στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ υποδείγματα διαγράμματος δόμησης και τοπογραφικού διαγράμματος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4030/2011 με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση των τεχνικών ζητημάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αλλά και προς διευκόλυνση των πολιτών.
 Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης σχετικά με το θέμα έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Για πρώτη φορά δημιουργείται κοινό πρότυπο διαδικασιών και εφαρμογής κανόνων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης, δηλαδή των παλιών οικοδομικών αδειών, που θα διευκολύνει και τους πολίτες και τους μηχανικούς. Έχω δώσει τις σχετικές κατευθύνσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους.
Ήδη προχωρήσαμε σε έκδοση τεύχους τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του ΝΟΚ και εκπονούμε σχέδιο νόμου για την ελεγκτική διαδικασία, ενώ η ΔΟΚΚ εξέδωσε σήμερα υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης.
Οι σταθερές διαδικασίες και οι σαφείς κανόνες, σε ότι αφορά στην χωροταξία και την πολεοδόμηση, είναι κρίσιμος παράγοντας για την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, την αύξηση των θέσεων εργασίας, την ενδυνάμωση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.»
Πηγή: ypeka.gr
Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Trackbacks/Pingbacks

  1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013 για τεχνικά θέματα με τη ματιά του All4me.gr | All4me.gr - 30 December 2013

    [...] Aναρτήθηκαν ήδη στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ υποδείγματα διαγράμματος δόμησης και τοπογραφικού διαγράμματος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4030/2011 με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση των τεχνικών ζητημάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αλλά και προς διευκόλυνση των πολιτών… διαβάστε περισσότερα [...]

Παρακαλούμε γράψτε το σχόλιό σας εδώ