2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων στην Αθήνα

synedrio fragmatwn-error imageΗ Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων στις 7 και 8 Νοεμβρίου του 2013 στην Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου).

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κος Γεώργιος Ντουνιάς:

“Μετά το πολύ επιτυχημένο πρώτο συνέδριο στη Λάρισα το 2008, η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων στις 7 & 8 Νοεμβρίου του 2013 στην Αθήνα, στην Αίγλη Ζαππείου.

Η απαίτηση για ορθολογική διαχείριση του υδατικού δυναμικού είναι μεγαλύτερη παρά ποτέ. Στις αυξανόμενες ανάγκες για ύδρευση, άρδευση, ενέργεια και αντιπλημμυρική προστασία προστίθεται ολοένα και πιο επιτακτικά η ανάγκη για προστασία και επανατροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων και η αναβάθμιση και προστασία των ποτάμιων και λιμναίων οικοσυστημάτων.

Ο ρόλος των φραγμάτων και ταμιευτήρων είναι κομβικός για την αντιμετώπιση των ανωτέρω. Η χώρα μας, αν και καθυστέρησε σημαντικά στην εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού, έχει κατασκευάσει τις τελευταίες δεκαετίες μεγάλο αριθμό φραγμάτων, και ταμιευτήρων, ενώ ένας μεγάλος αριθμός νέων έργων είναι τώρα σε φάση μελέτης ή υλοποίησης.

Τα φράγματα και οι ταμιευτήρες είναι πολύπλοκα έργα με πολλές συνιστώσες που δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία τους. Ο σεβασμός στο περιβάλλον, η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, η χρήση νέων τεχνολογιών, η μακροχρόνια συμπεριφορά και ασφάλεια, η ευθύνη του κυρίου του έργου ή του διαχειριστή για την ασφαλή λειτουργία των έργων, είναι θέματα στα οποία θα επικεντρωθούν οι εργασίες του συνεδρίου.

Το συνέδριο στοχεύει στην παρουσίαση, ανάδειξη και συζήτηση των ανωτέρω ζητημάτων και απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται με την μελέτη, κατασκευή και διαχείριση έργων φραγμάτων και ταμιευτήρων”.

Θεματολογία

  • ΦΡΑΓΜΑΤΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

-Ο ρόλος των ταμιευτήρων στην ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων
-Ταμιευτήρες πολλαπλού σκοπού
-Αντιπλημμυρική προστασία
-Tεχνικο-οικονομικά κριτήρια υλοποίησης νέων φραγμάτων
-Ο ρόλος των φραγμάτων στον ενεργειακό σχεδιασμό – Σύγχρονες τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις
-Ταμιευτήρες – Αντλητικά και υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειας

  • ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

-Υλικά κατασκευής φραγμάτων – Μέθοδοι κατασκευής – Νέες τεχνικές
-Εκτίμηση, επιλογή και αναθεώρηση πλημμυρών σχεδιασμού
-Σχεδιασμός και αναβάθμιση υπερχειλιστών
-Έργα στεγάνωσης και αποστράγγισης φράγματος και θεμελίωσης
-Η επιρροή των γεωλογικών συνθηκών στο σχεδιασμό
-Εξελίξεις στο γεωτεχνικό σχεδιασμό
-Εξελίξεις στον αντισεισμικό σχεδιασμό
-Εξελίξεις στον Η/Μ εξοπλισμό

  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

-Κανονισμοί μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας φραγμάτων
-Η πρόταση της ΕΕΜΦ για την σύνταξη εθνικού κανονισμού ασφάλειας φραγμάτων
-Αποτίμηση της διακινδύνευσης φραγμάτων (risk assessment)
-Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εμπλεκόμενοι στη διαχείριση φραγμάτων – θέματα οργάνωσης και τεχνικής ικανότητας
-Απαιτήσεις παρακολούθησης συμπεριφοράς
-Ασφάλεια ταμιευτήρα (ευστάθεια πρανών, εκτεταμένες διαρροές κτλ)
-Αναλύσεις θραύσης φράγματος και επιπτώσεις
-Μακροχρόνια συμπεριφορά, γήρανση των έργων και εργασίες αποκατάστασης
-Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε αστοχίες Η/Μ εξοπλισμού
-Παρουσίαση πρόσφατων συμβάντων ή περιστατικών
-Φράγματα, ταμιευτήρες και δημόσια ασφάλεια
-Ασφαλής παροχέτευση εκτάκτων πλημμυρικών παροχών κατάντη – απαιτήσεις οριοθέτησης της κοίτης.

  • ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

-Φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές φραγμάτων και ταμιευτήρων
-Φράγματα, ταμιευτήρες και αειφορία
-Περιβαλλοντική και κοινωνική αποδοχή φραγμάτων και ταμιευτήρων – Συμμετοχικές διαδικασίες στο σχεδιασμό και υλοποίηση
-Περιορισμός υδρομορφολογικών αλλοιώσεων και αισθητική αποκατάσταση περιβάλλοντος
-Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός φραγμάτων και συναφών κατασκευών
-Τα φράγματα ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς
-Εμπλουτισμός και αποκατάσταση υπόγειων υδροφορέων – Δημιουργία υγροβιότοπων κ.λ.π.
-Χρονική εξέλιξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ταμιευτήρων – Διατήρηση και βελτίωση
ποιότητας υδατικών πόρων
-Φερτές ύλες.

  • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες: waterstorage2013.com

Πηγή: tee.gr

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Κανένα σχόλιο!

Παρακαλούμε γράψτε το σχόλιό σας εδώ