Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 79Α/2012 ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.4067/2012)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 79Α/2012 ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.4067/2012)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 79Α/9-4-2012 ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός που θα ισχύει από τώρα και στο εξής.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΦΕΚ79.