Διαγωνισμός για δημιουργία Help Desk του "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"

Διαγωνισμός για δημιουργία Help Desk του “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”

etean logo-error imageΗ ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δημοσίευσε πρόσκληση με τίτλο “Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την διαδικασία προμήθειας υπηρεσιών HELP DESK του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, προϋπολογισμού 12.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ”.

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τίθενται στην πρόσκληση, καλούνται να καταθέσουν προσφορές για το έργο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συνημμένων Παραρτημάτων της πρόσκλησης.

Για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη της ΕΤΕΑΝ πατήστε εδώ.