Επείγουσα η ανάγκη θέσπισης διατάξεων για το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Επείγουσα η ανάγκη θέσπισης διατάξεων για το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Dimosia_erga-error imageΤους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί, τόσο για τις κατασκευαστικές εταιρείες, όσο και κυρίως τα έργα, η καθυστέρηση ή και παράλειψη έγκαιρης θέσπισης, από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου, διατάξεων που αφορούν στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών, σε επιστολή του προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μ. Χρυσοχοΐδη.

Ειδικότερα, ενόψει επανάκρισης πλήθους εργοληπτικών εταιρειών μετά την 30η Ιουνίου 2013, υπογραμμίζεται από τον Σύνδεσμο, «ότι η καθυστέρηση της αναγκαίας πλήρους νομοθετικής ρύθμισης των θεμάτων ΜΕΕΠ, απειλεί την ομαλή εκτέλεση των έργων και κατά συνέπεια την απορρόφηση των, ιδιαίτερα αναγκαίων, κοινοτικών πόρων από τη χώρα, τονίζοντας πως το γεγονός αυτό είναι ανεπίτρεπτο, δεδομένης της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας και της προσπάθειας που καταβάλλεται για έξοδο από την οικονομική και κοινωνική κρίση».

Στην επιστολή επισυνάπτονται τα αλλεπάλληλα έγγραφα που είχαν σταλεί στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου, στα οποία γίνεται αναφορά στις διατάξεις που πρέπει να θεσπιστούν ή τροποποιηθούν.

Ο ΣΑΤΕ, σε σύμφωνη γνώμη με την Επιτροπή Αναθεώρησης του ΜΕΕΠ, την οποία είχε συγκροτήσει το υπουργείο, είχε προτείνει, μεταξύ άλλων:

1) Τη μείωση της σταθεράς του κύκλου εργασιών, όπως περιλαμβάνεται στον παρανομαστή του τύπου κατάταξης των εταιρειών του ΜΕΕΠ, τουλάχιστον κατά 25%, δεδομένου ότι η πραγματική υποχώρηση του κύκλου εργασιών των εταιρειών ανέρχεται, κατά μέσο όρο, σε 40% περίπου, λόγω της συρρίκνωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αλλά και των καθυστερήσεων στην συμβασιοποίηση, εξέλιξη και πληρωμή των έργων, δηλαδή, για λόγους που δεν ανάγονται στην ευθύνη των εργοληπτικών επιχειρήσεων.

2) Την αποτροπή της πριμοδότησης με τον αυξητικό συντελεστή Γ στις συγχωνεύσεις νέων εταιρειών 3ης τάξης (κάτω της 3ετίας), προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο της ίδρυσης πλασματικών εταιρειών 3ης τάξης, με σκοπό και μόνο την ενίσχυση άλλης εταιρείας.

3) Τον περιορισμό της προαπαιτούμενης στελέχωσης των επιχειρήσεων, ώστε να σταματήσει «το εμπόριο των πτυχίων ΜΕΚ και η πλασματική στελέχωση» (που είναι αδύνατον να αστυνομευτεί), φαινόμενο που «αποτελεί όνειδος για την όλη διαδικασία κρίσεως των ΜΕΕΠ και δεν συνάδει με την σημερινή πραγματικότητα που απαιτεί την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».

4) Το συνυπολογισμό στον κύκλο εργασιών των κατασκευών, που έχουν μεν υλοποιηθεί αλλά δεν έχουν πουληθεί (όπως κτίρια, διαμερίσματα κ.λπ.), πράγμα σύνηθες σήμερα και σπάνιο στο παρελθόν, και, επιπλέον, να περιληφθούν στον υπολογισμό και τα διαμερίσματα που κατασκευάζουν οι εργολάβοι για λογαριασμό του οικοπεδούχου, στην περίπτωση της αντιπαροχής.

5) Την πρόβλεψη ειδικής μεταβατικής διάταξης, ώστε στη πρόσφατη ρύθμιση για μείωση των πρόσθετων εγγυητικών καλής εκτέλεσης, να συμπεριληφθούν και οι υφιστάμενες συμβάσεις και να αποτραπεί κατ’ αυτό τον τρόπο μια στρέβλωση της αγοράς, αφού από την διάταξη ευνοούνται μόνο όσες εργοληπτικές εταιρείες αναλαμβάνουν νέα έργα.

Ο Σύνδεσμος ζητεί επείγουσα συνάντηση με τον κ. Χρυσοχοΐδη, «γι’ αυτά και μια σειρά άλλα ζητήματα που απασχολούν ένα παραγωγικό κλάδο που από το γ’ τρίμηνο του 2008 έως σήμερα έχει απολέσει πάνω από 230 χιλιάδες θέσεις εργασίας, με προφανείς επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας».

Πηγή: in.gr