Φορολογία εργαζομένων με μπλοκάκι

Φορολογία εργαζομένων με μπλοκάκι

forologia eisodimatos-error imageΑντιμέτωποι με μια παγίδα είναι οι όσοι εργάζονται με το λεγόμενο “μπλοκάκι”. Εφόσον δεν έχουν συγκεντρώσει αποδείξεις, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πληρωμή πρόσθετου και τσουχτερού φόρου εισοδήματος.

Καθώς η έναρξη της περιόδου υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων πλησιάζει –η σχετική εφαρμογή ανοίγει στις 20 Μαρτίου– οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αρχίσουν να τακτοποιούν παραστατικά και δικαιολογητικά. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, καθώς αν δηλώσουν ότι φορολογούνται ως μισθωτοί θα πρέπει να δηλώσουν και αποδείξεις. Υποχρεωμένοι να συγκεντρώσουν αποδείξεις είναι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι φορολογούμενοι που εργάζονται με έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, το λεγόμενο «μπλοκάκι», θεωρούνται  τυπικά ελεύθεροι επαγγελματίες και φορολογούνται με συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ καθαρού εισοδήματος και με 33% για το υπερβάλλον εισόδημα. Ωστόσο, έχουν το δικαίωμα να φορολογηθούν ως μισθωτοί και κατά συνέπεια να καρπωθούν αφορολόγητο όριο έως και 9.350 ευρώ υπό προϋποθέσεις.

Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις;

1. Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους,

2. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία, ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος να  προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.

Οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις έχουν δικαίωμα να φορολογηθούν ως μισθωτοί. Ωστόσο, μπορεί να ωφελούνται από τη φορολόγηση του εισοδήματός τους με βάση τη φορολογική κλίμακα, όμως χάνουν δυο άλλα προνόμια:

  • Δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης επαγγελματικών δαπανών.
  • Είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώσουν και αποδείξεις.

Οι αποδείξεις θα πρέπει να είναι αξίας τουλάχιστον ίσης με το 25% του ακαθάριστου εισοδήματος των φορολογούμενων. Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος με μπλοκάκι που έχει ακαθάριστο εισόδημα ύψους 10.000 ευρώ θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει το 2013 αποδείξεις συνολικής αξίας τουλάχιστον 2.500 ευρώ. Στην περίπτωση που έχουν συγκεντρώσει λιγότερες αποδείξεις τότε θα τους βεβαιωθεί πρόσθετος φόρος ύψους 22% της αξίας των αποδείξεων που τους λείπουν. Εφόσον ο φορολογούμενος του παραπάνω παραδείγματος συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 1.500 ευρώ θα κληθεί για τα 1.000 ευρώ αποδείξεων που του λείπουν να πληρώσει πρόσθετο φόρο εισοδήματος 220 ευρώ.

Πηγή: capital.gr