Κινδυνεύει να ακυρωθεί το Κτηματολόγιο

Κινδυνεύει να ακυρωθεί το Κτηματολόγιο

ktimatologio-error image

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, που έχει επιφορτιστεί μέσω των 6500 μάχιμων συναδέλφων να συνδράμει ώστε να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα, το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, παρακολουθεί τις τελευταίες ημέρες να παίζεται για μια ακόμη φορά ένα θέατρο παραλόγου στην ολοκλήρωση του σύγχρονου “γεφυριού της Άρτας”.

Αυτά τονίζονται σε ανακοίνωση του Συλλόγου, στην οποία αναλυτικά σημειώνεται ότι :

«Μπορεί κάποιος επιτέλους σε αυτή τη χώρα να ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες ποιος χαράζει και υλοποιεί τις πολιτικές αποφάσεις; Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας που μέσω των δικών του κυβερνητικών εξαγγελιών αλλά και μέσω του μνημονίου, έχει δεσμευτεί για ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου μέχρι το 2020; Είναι ο αρμόδιος υπουργός που πριν από ένα χρόνο κήρυξε το υπόλοιπο της χώρας υπό κτηματογράφηση προκηρύσσοντας τις τελευταίες 28 μελέτες (διαγωνισμός ΚΤΙΜΑ_13) και με τρία δελτία τύπου ενημέρωσε τους Έλληνες πολίτες ότι εξασφαλίστηκαν και 114 εκ. € για την υπογραφή των συμβάσεων; Η’ μήπως είναι το διορισμένο ΔΣ της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ που έχει ως αποκλειστικό ρόλο την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Η ΕΚΧΑ ΑΕ στις 27/11/2014 ένα χρόνο μετά την κατάθεση των προσφορών για το διαγωνισμό ΚΤΙΜΑ_13 με επιστολή της, που την υπογράφει ο πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας Ηλίας Λιακόπουλος και μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του ΔΣ, αναφέρει: «Επειδή η διαδικασία του διαγωνισμού του έργου «Ανάθεση συμβάσεων μελετών κτηματογράφησης & υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας» (Κώδικας διαγωνισμού: ΚΤΙΜΑ_13), δεν έχει ολοκληρωθεί, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο διαγωνισμός παρακαλούμε με σχετική επιστολή σας να δηλώσετε την παράταση ισχύος των προσφορών σας, για τις συμβάσεις για τις οποίες δεν έχετε αποκλειστεί, μέχρι την 30/06/2015, καθώς επίσης να ανανεώσετε τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό μέχρι την 30/07/2015, προσκομίζοντας είτε νέες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, είτε επιστολές των τραπεζών που εξέδωσαν αυτές στις οποίες θα δηλώνεται η παράταση της ισχύος τους μέχρι την ως άνω ημερομηνία για τις συμβάσεις με κωδικό ΚΤ3-01,ΚΤ3-02, ΚΤ3-08,ΚΤ3-14,ΚΤ3-15 & ΚΤ3-22».

Στο αμέσως επόμενο Δ.Σ στις 02/12/2014 ομόφωνα επίσης αποφασίζεται η μείωση του τιμολογίου κτηματογραφήσεων κατά 12% (για ποιες συμβάσεις άραγε όταν έχουν ήδη προκηρυχθεί όλες οι μελέτες του προγράμματος) επικαλούμενοι τη “μείωση του εργατικού κόστους και την παρατεταμένη ύφεση”. Δεν είχε ληφθεί άραγε υπόψη η “μείωση του εργατικού κόστους” και η ανεργία όταν το τιμολόγιο των μελετών κτηματολογίου μειώθηκε το 2011 κατά 25% και ξανά μειώθηκε το 2013 επιπλέον κατά 29%. Δεν μας αρκεί που ο μισθός των εξειδικευμένων παραγωγών του έργου τοπογράφων μηχανικών και δικηγόρων είναι ήδη το 50% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη της Γερμανίας και της Αυστρίας; Στις 06/12/2014 ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης στην ομιλία του Βουλή, για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2015, αναφέρει: «Τρίτη παρέμβαση είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο, το όνειδος της Ελλάδας, διότι για πολλές δεκαετίες είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει Κτηματολόγιο. Πριν λίγες εβδομάδες, κατακυρώσαμε τις πρώτες έξι μελέτες και θα κατακυρώσουμε αμέσως μετά και τις επόμενες, ώστε η Ελλάδα το 2020 να έχει ολοκληρωμένο Εθνικό Κτηματολόγιο». Από την τοποθέτηση αυτή συνάγεται ότι ο πολιτικός προϊστάμενος, Υπουργός ΠΕΚΑ, ή δεν γνωρίζει ή δεν λέει την αλήθεια για τις εξελίξεις στο ζήτημα της υλοποίησης του προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου, με τις ίδιες αρνητικές επιπτώσεις, ό,τι και από τα δύο αν συμβαίνει.

Η τελευταία παράσταση στο θέατρο του παραλόγου δόθηκε στο ΔΣ της 9/12/2014 όπου 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης στο ΔΣ ήταν η ακύρωση των 22 από τις 28 συμβάσεις του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ_13 και η επαναπροκήρυξη τους με το νέο μειωμένο τιμολόγιο, με την απόφαση να αναβάλλεται για την άλλη εβδομάδα. Από όλα τα παραπάνω εξάγεται το εύλογο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου κινδυνεύει περισσότερο από κάθε άλλη φορά να σταματήσει, να καθυστερήσει, ακόμα και να ακυρωθεί με τεράστιες επιπτώσεις για την εθνική οικονομία και την ανάπτυξη της χώρα μας. Οι ευθύνες του Υπουργείου ΠΕΚΑ και της ίδιας της Κυβέρνησης είναι πρόδηλες και αποκλειστικές, γιατί κινήθηκαν με ψεύτικες υποσχέσεις, με έωλους προγραμματισμούς και με αδυναμία, προσχηματική ή πραγματική, να λύσουν το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Αλλά σημαντική και καταλυτική συμμετοχή στην αρνητική εξέλιξη έχει και η διοίκηση της εταιρείας ΕΚΧΑ Α.Ε. Με την αναβλητικότητα, την ευθυνοφοβία, την τυπολατρία και την αναποτελεσματικότητα συνέβαλε καταλυτικά στην αποτυχία του προγράμματος. Οι μεγάλοι χαμένοι από την εξέλιξη, πέρα από την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρα μας, είναι και οι χιλιάδες Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί κατά πρώτο λόγο, αλλά και οι άλλες ειδικότητες μηχανικών και άλλων εργαζομένων που θα βυθιστούν ακόμα περισσότερο στην ανεργία, την υποαπασχόληση και την οικονομική υποβάθμιση ή και την οριστική εξόντωση”.

Τέλος ο ΠΣΔΑΤΜ «καλεί τους συναδέλφους, τους συλλόγους και τα τμήματα της περιφέρειας να ενημερωθούν και ενεργοποιηθούν και να ενώσουν τις φωνές τους ενάντια σε όσους έχουν την ευθύνη για τα σοβαρά προβλήματα και την τραγική κατάσταση που έχει οδηγηθεί το πρόγραμμα υλοποίησης του Εθνικού Κτηματολογίου.

Πηγή: tee.gr