Προτεραιότητα στην απασχόληση στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων

Προτεραιότητα στην απασχόληση στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων

diaxeirisi apovlitwn-error imageΤην ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις επιλογές που τονώνουν την απασχόληση, δημιουργώντας βιώσιμες θέσεις εργασίας με έξυπνη εξειδίκευση, στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, απευθύνοντας μήνυμα στη χθεσινή ημερίδα του ΤΕΕ.

Ταυτοχρόνως υπογράμμισε ότι στόχος του ΤΕΕ είναι με τη μέγιστη διαβούλευση και συναίνεση, να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά μοντέλο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με 12 βασικούς άξονες, οι οποίοι είναι:

1.  Σεβασμός στο περιβάλλον, στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό πλαίσιο με έμφαση στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και όπου απαιτείται στην επεξεργασία πριν την ταφή.

2. Προτεραιότητα στις επιλογές που τονώνουν την απασχόληση, δημιουργώντας βιώσιμες θέσεις εργασίας με έξυπνη εξειδίκευση.

3. Μεγιστοποίηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, όχι μόνο με την ενημέρωση αλλά με τη συμμετοχή στα περιβαλλοντικά οφέλη.

4.  Ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα των καθ’ ύλην αρμόδιων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τόσο σε πόρους όσο και σε αρμοδιότητες.

5. Επιτάχυνση του πλαισίου αδειοδότησης και ενίσχυση των περιβαλλοντικών ελέγχων, ώστε να μπορούν να υλοποιούνται οι δράσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα και να ελέγχονται αυστηρά ως προς τη λειτουργία τους.

6. Ορθολογική κατανομή των πόρων τόσο της τρέχουσας όσο και της επόμενης προγραμματικής περιόδου, αλλά και του Πράσινου Ταμείου μεταξύ των επιλογών που έχουν αύξουσα σημασία στην ιεράρχηση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

7. Ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας για την εμπορική αξιοποίηση νέων μεθόδων, με απτά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη στη διαχείριση στερών αποβλήτων.

8. Θεσμική ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου, με την κατάρτιση ενός βιώσιμου Εθνικού Σχεδιασμού τόσο για τη Διαχείριση Αποβλήτων όσο και για την Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Πρόληψη παραγωγής τους.

9. Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων ή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, τόσο σε επίπεδο μεγιστοποίησης της διαφάνειας όσο και επίπεδο ταχύτερης υλοποίησης των έργων / προμηθειών και υπηρεσιών.

10. Συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τη θέσπιση προδιαγραφών τόσο για τα έργα όσο και για τα απόβλητα που ανακτώνται ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία.

11. Αυστηρός έλεγχος από το ΥΠΕΚΑ και τον εποπτευόμενο από αυτό Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑν) για τη λειτουργία των Εγκεκριμένων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και την αποτελεσματικότητά τους.

12. Ενίσχυση των Δήμων με πόρους ειδικά για δράσεις τοπικής διαχείρισης όπως λειτουργία σταθμών μεταφόρτωσης , κέντρων διαλογής και ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, ενίσχυση της διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων κλπ.

Πηγή: tee.gr