Αλλαγές στη νομοθεσία για τους μεσίτες ακινήτων
φώτο: buildnet.gr

Αλλαγές στη νομοθεσία για τους μεσίτες ακινήτων

φώτο: buildnet.gr

Το ζήτημα των μεσιτών ακινήτων, έρχεται να ρυθμίσει το τέταρτο μέρος του σχεδίου νόμου του υπουργείο Ανάπτυξης, για την δημιουργία μιας “Επιχειρηματικά Φιλικής Ελλάδας”.

Σύμφωνα με το υπουργείο:

“προτείνουμε τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τους μεσίτες ακινήτων, θέμα το οποίο έχει συζητηθεί ήδη στο Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντας το μεγαλύτερο βάρος στη σύμβαση μεσιτείας, ώστε να μειωθεί το ποσοστό των διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή της και να εξαλειφθούν κακόβουλες πρακτικές που έχουν οδηγήσει στην παγίωση της δυσπιστίας των καταναλωτών απέναντι στους μεσίτες- εντολοδόχους τους. (ΑΡΘΡΑ 197-204)”

Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει τις βασικές διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ ΕΚ σχετικά με την απελευθέρωση των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, προβλέποντας τη δυνατότητα διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών μεσιτείας για τους υπηκόους των λοιπών κρατών μελών, οι οποίοι εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής στο Επιμελητήριο. Οπως, αναφέρει, το υπουργείο, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε, ενσωματώθηκαν αρκετές από τις προτάσεις, με αποτέλεσμα το παρόν σχέδιο να περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση ενός πιο συγκεκριμένου πλαισίου ορισμού της έννοιας του μεσίτη αστικών συμβάσεων σχετικών με ακίνητα.

Ταυτόχρονα, εισάγει και νέους θεσμούς όπως αυτό του δόκιμου μεσίτη, ο οποίος υποβοηθά τον πρώτο στην άσκηση των πράξεων μεσιτείας, θέτει τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος από φυσικά και νομικά πρόσωπα, τον τύπο και το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης μεσιτείας αλλά και τις διαφορετικές μορφές που μπορεί αυτή να λάβει, προβλέπει τη σύσταση πειθαρχικού συμβουλίου και τη στοιχειοθέτηση ποινικής ευθύνης των ενεργούντων πράξεις μεσιτείας χωρίς την πλήρωση των απαραίτητων προσόντων που θέτει ο νόμος.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ όλο το σχέδιο νόμου για τους μεσίτες

Πηγή: buildnet.gr