Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 249Α/29/11/2011 για τον Νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 249Α/29/11/2011 για τον Νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης

Δημοσιεύτηκε ο νόμος Ν.4030/11 για τον «Νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» στο ΦΕΚ 249Α/29/11/2011.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.