Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για κτηματογράφηση 268 περιοχών της χώρας
φώτο: aftodioikisi.gr

Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για κτηματογράφηση 268 περιοχών της χώρας

φώτο: aftodioikisi.gr

Διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 21 μελετών κτηματογράφησης σε 268 περιοχές της χώρας για την ένταξή τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο, συνολικού προϋπολογισμού 111,2 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), προκήρυξε η Κτηματολόγιο ΑΕ.

Πρόκειται για την τρίτη γενιά κτηματογράφησης που εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο, που έχει εκπονήσει η εταιρεία, με σκοπό την σταδιακή ένταξη των υπολοίπων περιοχών της χώρας στο Κτηματολόγιο μέχρι το 2020.

Με την κτηματογράφηση των 268 προ-καποδιστριακών ΟΤΑ θα καταγραφούν περίπου 2,6 εκατ. δικαιώματα και θα καταχωριστούν στο Κτηματολόγιο 4,7 εκατ. στρέμματα. Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος κτηματογράφησης θα έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο όλα τα μεγάλα αστικά συγκροτήματα της χώρας, καθώς και αναπτυσσόμενες παράκτιες περιοχές.

Οι νέες μελέτες κτηματογράφησης θα υλοποιηθούν με βελτιωμένες τεχνικές προδιαγραφές, σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, και συγκεκριμένες προβλέψεις για την επιτάχυνση της ανακήρυξης των αναδόχων.

Η προκήρυξη τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, κατά την οποία υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή φυσικών προσώπων, εταιρειών και συλλογικών φορέων και διατυπώθηκε ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός αξιόλογων παρατηρήσεων-επισημάνσεων. Στη συνέχεια, αναμορφώθηκαν σημαντικά τα τεύχη του διαγωνισμού, τα οποία τέθηκαν και σε δεύτερη δημόσια διαβούλευση.

Έχοντας, λοιπόν, υπόψη την εμπειρία από τον προηγούμενο διαγωνισμό της β’ φάσης της κτηματογράφησης των αστικών κέντρων της χώρας και την αναγκαιότητα για επιτάχυνση των διαδικασιών, η οποία επιβάλλεται και από συγκεκριμένες δεσμεύσεις της χώρας για την ολοκλήρωση του προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου, ο συγκεκριμένος διεθνής διαγωνισμός προκηρύσσεται με γνώμονα:

  • Την τήρηση της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αντικειμενικής κρίσης και της αποτελεσματικότητας,
  • Την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης,
  • Την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης

Η διοίκηση της Κτηματολόγιο ΑΕ έχει δεσμευθεί για την προκήρυξη και άλλων διαγωνισμών κτηματογράφησης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου σε όλη τη χώρα μέχρι το 2020 και δηλώνει ότι θα λάβει κάθε μέτρο, το οποίο θα περιφρουρήσει την απρόσκοπτη υλοποίηση αυτού του στόχου.

Πηγή: aftodioikisi.gr