Ενημέρωση προς μηχανικούς για τα βιβλιάρια υγείας του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Ενημέρωση προς μηχανικούς για τα βιβλιάρια υγείας του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Ενημέρωση προς όλους τους μηχανικούς, εργολάβους και λοιπούς ασφαλισμένους, για τα βιβλιάρια υγείας του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2011 ξεκινά η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό scanning των συνταγών.

Ως εκ τούτου πρέπει άμεσα να προμηθευτείτε από τις Υπηρεσίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. τα νέου τύπου βιβλιάρια υγείας και συνταγολόγια προσκομίζοντας:

  • Δύο (2) φωτογραφίες,
  • Το παλιό βιβλιάριο υγείας και το συνταγολόγιο που έχετε ήδη στην κατοχή σας,
  • Τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. (χωρίς τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. δεν θα εκδίδονται ούτε θα αντικαθίστανται πλέον βιβλιάρια υγείας και συνταγολόγια, ακόμα και για τα νεογέννητα).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να κρατήσετε τα παλιά σας βιβλιάρια, δεδομένου ότι ενδέχεται να σας ζητηθούν από το Ε.Τ.Α.Α. για έλεγχο.

Δ.Σ. Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.

Πηγή: psdatm.gr