Θερμομονωτικά υλικά: Τι είναι;

Θερμομονωτικά υλικά: Τι είναι;

Τον τελευταίο καιρό και μετά από την εφαρμογή του Ν. 3855/2010 για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και το περίφημο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ΄οίκον” ερχόμαστε να τονίσουμε την σημασία που έχουν τα γνωστά Θερμομονωτικά  υλικά στην σωστή εξοικονόμηση ενέργειας στις οικοδομές.

Κάνοντας μία μικρή αναφορά, λοιπόν, στα υλικά αυτά έχουμε να πούμε ότι με τον όρο Θερμομονωτικά ή μονωτικά υλικά ονομάζονται τα υλικά που έχουν μικρό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ.  Δηλαδή είναι τα υλικά που περιορίζουν την μετάδοση της θερμότητας μέσα από την μάζα τους. Αρα , όσο μιο μικρό συντελεστή λ έχει ένα υλικό τόσο πιο θερμομονωτικό είναι. Τα μονωτικά υλικά χωρίζονται σε ανόργανα, οργανικά και σκυροδέματα.

Ετσι ανόργανα υλικά είναι π.χ. ο πετροβάμβακας

Πετροβάμβακας (φώτο: ermis-sa.gr)

, και  οργανικά υλικά είναι π.χ. η διογκωμένη πολυστερίνη(το γνωστό φελιζόλ),  η εξηλασμένη πολυστερίνη(π.χ. Dow, κ.λ.π.).

Εξηλασμένη πολυστερίνη (φώτο: fibrotermica.gr)

Μονωτικά σκυροδέματα είναι π.χ. το ελαφρομπετόν, το περλομπετόν, κ.λ.π. Αυτά παράγονται από την ανάμιξη τσιμέντου με νερό και ειδικά αδρανή υλικά.

Τέλος υπάρχουν και τα οικολογικά μονωτικά υλικά, τα οποία απαιτούν λίγη ενέργεια, δεν περιέχουν τοξικούς ρύπους και είναι ανακυκλώσιμα.