Ξεκίνησε το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για τις μισθώσεις

Aπό σήμερα 9 Ιανουαρίου 2012 Σε όλες τις νέες μισθώσεις μεμονωμένων ιδιοκτησιών κτιρίων (διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κλπ.), υπάρχει  υποχρέωση για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης(ΠΕΑ), παρά τις αντιδράσεις φορέων όπως η ΠΟΜΙΔΑ, που ζητάει την κατάργηση του συστήματος κατωτάτων αμοιβών ενεργειακών επιθεωρητών (άρθρ. 10 Π.Δ. 100/2010).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ΚΕΝΑΚ “…Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)».

Σημειώνεται, ότι ως “μίσθωση ακινήτου” θεωρείται κάθε μίσθωση ακινήτου με κτίσματα που καταρτίζεται για πρώτη φορά από την ημέρα ισχύος της διάταξης, προς νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο. Οπότε από σήμερα οι εφορίες δεν παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς κατάθεση, με μεταγενέστερη ημερομηνία υπογραφής, αν δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και δεν προσκομίζεται μαζί και αυτό για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ.

Για να δείτε ποιά ακίνητα εξαιρούνται από το ενεργειακό πιστοποιητικό πατήστε εδώ.

By admin