Οι βασικοί νόμοι για την έκδοση οικοδομικών αδειών
φώτο: ethnos.gr

Οι βασικοί νόμοι για την έκδοση οικοδομικών αδειών

φώτο: ethnos.gr

Σε συνέχεια της ενημέρωσης σχετικά με τους νόμους(π.χ. ΓΟΚ΄85, κλπ) για την έκδοση οικοδομικών αδειών σας παραθέτουμε παρακάτω τους βασικούς νόμους που χρειάζονται όλοι οι μηχανικοί για τις μελέτες.

Για τον ΓΟΚ΄55 πατήστε εδώ.

Για τον ΓΟΚ΄73 πατήστε εδώ.

Για τον ΓΟΚ΄85 πατήστε εδώ.

Για τον κτιριοδομικό κανονισμό πατήστε εδώ.

Για την τροποποίηση του ΓΟΚ΄85 όπως ισχύει από 13/6/2000 πατήστε εδώ.