Παρέμβαση ΠΣΔΑΤΜ για τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών

Παρέμβαση ΠΣΔΑΤΜ για τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών

Η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ μετά από συνάντηση που πραγματοποίησε με τον αναπληρωτή υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Σωκράτη Ξυνίδη εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι άμεσα θα σταματήσει η «φάμπρικα» προκήρυξης διαγωνισμών μελετών υπό τη μορφή υπηρεσιών ή προμηθειών και θα διασφαλισθεί ότι το μελετητικό αντικείμενο, που λόγω μικρού οικονομικού μεγέθους προκηρύσσεται βάσει των Π.Δ. 60/2007 και 118/2007, θα εκπονείται από εξειδικευμένο επαγγελματικό δυναμικό, θα ελέγχεται και θα  παραλαμβάνεται από αντίστοιχο εξειδικευμένο υπηρεσιακό δυναμικό. Ο ΠΣΔΑΤΜ σε ανακοίνωση του σημείωσε ότι: Μετά από δεκάδες διαβουλεύσεις υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου (Δ12 / ΥΠΟΜΕΔΙ, ΟΠΕΚΕΠΕ / ΥΠΑΑΤ, κ.α.) που, υπό τις «ευλογίες» της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού:

  • Προκλητικά «βάφτιζαν» μελετητικό αντικείμενο ως υπηρεσία ή προμήθεια με αποκλειστικό στόχο να αποφύγουν την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου περί ανάθεσης μελετών (Ν.3316/2005) και
  • Επιδεικτικά αγνοούσαν τις παρεμβάσεις θεσμικών φορέων (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ., Σ.Ε.ΓΕ.Κ., Σ.Μ.Ε.,κ.α.) που ζητούσαν την αποτροπή τέτοιου είδους στρεβλώσεων που πλήττουν τον υγιή ανταγωνισμό και αδυνατίζουν την παροχή ποιοτικούπαραγόμενου προϊόντος.

Ο ΠΣΔΑΤΜ προχώρησε στην συνάντηση με τον κ. Ξυνίδη, τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Στέφανο Κομνηνό και υπηρεσιακούς παράγοντες, με σκοπό την εξεύρεση λύσεων που θα
εξομαλύνουν την υφιστάμενη κατάσταση. Στην ωριαία συνάντηση και τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι το κρίσιμο δεν είναι και δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, αλλά κυρίως η κατανομή τους σε αντικείμενα ή δράσεις που θα παράγουν προϊόντα και θα εισφέρουν προστιθέμενη αξία για τη Δημόσια Διοίκηση και την Ελληνική Κοινωνία στο σύνολό της.

Με βάση αυτή την αρχή διεξήχθη ένας εποικοδομητικός διάλογος και εξυφάνει ως πιο ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη η λύση της δημιουργίας ειδικών  πρότυπων τευχών διακήρυξης για αντικείμενα που η επιτυχής εκτέλεση των υπηρεσιών βασίζεται στη συμμετοχή εξειδικευμένου μελετητικού δυναμικού, ως συνέχεια ενδελεχούς και αξιόπιστου ελέγχου για την κατάταξη των αντικειμένων ως μελέτες ή υπηρεσίες.

Η επιλογή αυτή, σε συνδυασμό με την διαμόρφωση προδιαγραφών ικανών να διασφαλίσουν την επιτυχή παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων, δύναται να δώσει λύση στο υπάρχον πρόβλημα. Για το λόγο αυτό η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ θα ζητήσει άμεσα να συναντηθεί με τον αρμόδιο Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Παντελή Τζωρτζάκη, ώστε να του εκθέσει της απόψεις του κλάδου μας για την σύνταξη των προδιαγραφών παραγωγής και διαχείρισης της γεωχωρικής πληροφορίας. Η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ επισήμανε την ειλικρινή διάθεση του κ. Ξυνίδη στην αντίληψη και επίλυση του προβλήματος.

Πηγή: tee.gr