Προς κύρωση οι δασικοί χάρτες Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μαραθώνα

Προς κύρωση οι δασικοί χάρτες Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μαραθώνα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποστήριξης της ανάρτησης δασικών χαρτών των Δημοτικών Κοινοτήτων Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μαραθώνα από την Κτηματολόγιο ΑΕ.

Το σύνολο των στοιχείων των περίπου 3.000 αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη παραδόθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου (6/9/2011) στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής σε ψηφιακή και έντυπη μορφή. Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, αφορά στην κύρωση του δασικού χάρτη από τον Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Περιφέρειας για τις περιοχές στις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Για τις υπόλοιπες περιοχές, θα ξεκινήσουν το έργο τους οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), στις οποίες παραδίδονται προς εξέταση οι αντιρρήσεις μαζί με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών. Στη συνέχεια, με βάση τις αποφάσεις των Επιτροπών, θα συμπληρωθεί ο δασικός χάρτης και θα υποβληθεί εκ νέου στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας προς τελική κύρωση.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τιςδιαδικασίες μέχρι την κύρωση του δασικού χάρτη θα πρέπει να απευθύνονται πλέον στη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής.
Η Κτηματολόγιο ΑΕ σε ανακοίνωση της σημειώνει ότι συνέβαλε στην ανάρτηση των πρώτων δασικών χαρτών στη χώρα με:

  • Την ηλεκτρονική ανάρτηση των δασικών χαρτών και την εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων μέσω του διαδικτύου,
  • Τη λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών στο Μαρκόπουλο Αττικής για την υποδοχή των πολιτών, την ενημέρωσή τους, την παραλαβή και καταχώρηση των αντιρρήσεων, τον έλεγχο και καταρχήν επεξεργασία των στοιχείων των αντιρρήσεων,
  • Την ενημέρωση των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας της, έντυπου υλικού και τηλεφωνικά μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης κοινού, και
  • Την υποστήριξη και ενημέρωση των ανωτέρω Δήμων για τις διαδικασίες υποβολής αντιρρήσεων.

Πηγή: tee.gr