Σε ποιά ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ανήκετε;
φώτο: tee.gr

Σε ποιά ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ανήκετε;

φώτο: oasp.gr

Εδώ και μερικά έτη έχει αλλάξει ο χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα.

Τα νέα σεισμολογικά δεδομένα και οι επιστημονικές εξελίξεις, που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, οδήγησαν σε αναθεώρηση του σεισμικού χάρτη της Ελλάδας.  Ο νέος Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας ενσωματώνεται στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό του 2000 (EAK 2000), που τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ 17α/115/9/ΦΝ 275/7.8.2003 το Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1154Β/12.8.2003.

Ο Χάρτης ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας που ίσχυε μέχρι την έκδοση του νέου σχεδιάστηκε την περίοδο 1986- 1989 και άρχισε να εφαρμόζεται το 1995.  Η αναθεώρησή του, σχεδόν 15 χρόνια μετά την εκπόνησή του, κρίθηκε αναγκαία για πολλούς παράγοντες που μεσολάβησαν από τότε.

Με το νέο χάρτη (φώτο), ο ελληνικός χώρος κατανέμεται σε τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας, σε αντίθεση με τις τέσσερις ζώνες, ανάλογα με τη σεισμική επικινδυνότητα, στις οποίες χωριζόταν έως σήμερα, καθώς καταργείται η μικρότερη.  Οι τιμές εδαφικών επιταχύνσεων σχεδιασμού είναι 0,16g (ποσοστό της επιτάχυνσης της βαρύτητας g) για την πρώτη ζώνη, 0,24g για τη δεύτερη ζώνη και 0,36g για την τρίτη ζώνη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σας παραθέτουμε το νέο πίνακα σεισμικής επικινδυνότητας (αναλυτικά για νομούς και δήμους)

Πηγή: tee.gr