Στην δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση αυθαιρέτων

Στην δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση αυθαιρέτων

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το Υπουργείο ΠΕΚΑ η ρύθμιση για τα αυθαίρετα και προβλέπονται πρόστιμα βάσει της τιμής ζώνης και αναλόγως του εμβαδού του αυθαίρετου κτίσματος με μεγάλες μειώσεις σε σχέση με ότι ισχύει σήμερα.

Με την ρύθμιση αυτή προσπαθεί ίσως να λυθεί ένα πρόβλημα ετών, επειδή κάθε προσπάθεια ρύθμισης, μετά από το 1983, είχε κυρίως οικονομικό-εισπρακτικό χαρακτήρα και δε δρομολόγησε, ούτε ολοκλήρωσε περιβαλλοντικές και πολεοδομικές αντισταθμιστικές ρυθμίσεις.

Αφορά σε κατασκευές που έχουν ανεγερθεί έως 28/4/2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3843/2010 για τους ημιυπαίθριους χώρους). Αφορά σε επιτρεπόμενες χρήσεις:

  • Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για σαράντα (40) χρόνια.
  • Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για είκοσι (20) χρόνια. Εάν ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής και το διατηρούμενο κτίσμα εντάσσεται σε αυτόν, διατηρείται για επιπλέον είκοσι (20) χρόνια.
  • Επιπλέον, προκείμενου περί αυθαίρετων κατασκευών που έχουν ανεγερθεί σε μη άρτια και συνεπώς μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, η διατήρηση επίσης αυξάνεται σε 40 χρόνια υπό την προϋπόθεση χρήσης, όμορου ή τμήματος όμορου ή οικοπέδου που βρίσκεται στο δήμο της αυθαίρετης κατασκευής, άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας ή ειδικού προστίμου ισοδύναμου εμβαδού γης που υπολείπεται ή συνδυασμό των δύο παραπάνω.

 Για τον υπολογισμό προστίμου διατήρησης θα λαμβάνονται υπόψη:
1.Η ύπαρξη οικοδομικής άδειας,
2.Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου,
3.Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π),
4.Ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης/κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/και οικοδομικής γραμμής),
5.Η αυθαίρετη αλλαγή ως προς την χρήση της οικοδομικής άδειας,
6.Η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών
7.Κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής (π.χ. πισίνες),
8.Υπό προϋποθέσεις, κοινωνικά κριτήρια.

Επιπλέον για την διαδικασία διατήρησης και με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ μέχρι 31.12.2011, φάκελος με τα εξής δικαιολογητικά:
1.Αίτηση
2.Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου
(500€, 1000€ ή 2000€, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής)
3.Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου
4.Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.
Το έντυπο υπολογισμού θεωρείται από την Πολεοδομική Υπηρεσία προσωρινά (σε περίπτωση εξόφλησης με δόσεις) ή οριστικά (σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης) και με αυτό ο ιδιοκτήτης πληρώνει στις τράπεζες το πρόστιμό του.

Για να δείτε τα ενδεικτικά πρόστιμα και όλο το ενημερωτικό σημείωμα για τα αυθαίρετα πατήστε εδώ.

Πηγή: ypeka.gr