Σύνδεση με τη ΔΕΗ των ακινήτων που θα ενταχθούν στο Ν.4014/2011 των αυθαιρέτων

Σύνδεση με τη ΔΕΗ των ακινήτων που θα ενταχθούν στο Ν.4014/2011 των αυθαιρέτων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το νόμο 4014/2011, ο οποίος ψηφίστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής, έδωσε τη δυνατότητα ρύθμισης των αυθαιρέτων, επιλύοντας ένα χρονίζον κοινωνικό πρόβλημα.
Στο πλαίσιο του νόμου η ΔΕΗ έχει την υποχρέωση να προβαίνει σε ηλεκτροδότηση των κατασκευών που έχουν υπαχθεί στο νόμο 4014/2011. Ειδικότερα:
  • Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 10 του νόμου, πραγματοποιείται η σύνδεση των κτηρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή της α’ δόσης του ειδικού προστίμου. Για τη σύνδεση υποβάλλεται στη ΔΕΗ η βεβαίωση που εκδίδει το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), με την οποία πιστοποιείται η καταβολή της α’ δόσης και περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας. 
Η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από χθες, Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011.
Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο.
Πηγή: ypeka.gr