Τι είναι οι αεραγωγοί shunt και που χρησιμοποιούνται;
φώτο: diakladoti.gr

Τι είναι οι αεραγωγοί shunt και που χρησιμοποιούνται;

Ισως κάποτε να ακούσατε τον όρο αεραγωγοί shunt. Tι είναι, όμως, οι αεραγωγοί shunt και που χρησιμοποιούνται;

Α43/2, φώτο 1: diakladoti.gr

Αυτοί, λοιπόν, χρησιμοποιούνται συχνά για να δώσουμε φυσικό ελκυσμό σε τυφλούς χώρους. Υπάρχουν ο αεραγωγός Α43/2 που χρησιμοποιείται για έργα πολλών ορόφων χωρίς κάποιο συγκεκριμένο όριο και ο αεραγωγός Α26 που χρησιμοποιείται για έργα μέχρι τρεις ορόφους.

Και στις δύο περιπτώσεις οι αεραγωγοί έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν φυσικό ελκυσμό σε λουτρά, κουζίνες, κ.λ.π.

A26, φώτο 2: diakladoti.gr

Οσον αφορά το ύψος του αεραγωγού, αυτός προκύπτει αν υπολογιστούν  οι όροφοι επί το ύψος τους, συν 1,50 μ. από την τελευταία απόληξη της στήλης ώστε να μην επηρεάζεται ο ελκυσμός από τυχόν γειτονικά εμπόδια.

Επίσης δείτε τον τρόπο σύνδεσης του Α43/2 (κλικ στην φώτο 1) και του Α26 (κλικ στην φώτο 2).

Περισσότερα για τους αεραγωγούς shunt πατήστε εδώ.

Πηγή: diakladoti.grverykokos.gr