Τι είναι οι κυβόλιθοι;
Κυβόλιθος σχήματος Τ,
φώτο: lithotexniki.gr

Τι είναι οι κυβόλιθοι;

Κυβόλιθος τουβλάκι, φώτο: lithotexniki.gr

Τι είναι οι κυβόλιθοι που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται συχνά για τις επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικού χώρου;
κυβόλιθοι είναι συνήθως συμπαγείς, σε ποικιλία χρωμάτων, με μορφή ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου ή με άλλα σχήματα τέτοια, ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή των διαδοχικών στοιχείων μεταξύ τους. Oι γωνίες τους μπορεί να είναι οξείες, στρογγυλεμένες ή διαμορφωμένες με “κομμένη” γωνία. Κάθε σύστημα κυβόλιθων, εκτός από τα βασικά στοιχεία επίστρωσης, συνοδεύεται επίσης από ειδικά τεμάχια για τη διαμόρφωση περιμέτρων, σκαλοπατιών, μεταβολών στάθμης της επίστρωσης κ.ά. Ειδική περίπτωση στοιχείων επίστρωσης αποτελούν τα διάτρητα στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν την αποστράγγιση του νερού που ρέει επάνω στην επίστρωση προς το έδαφος και τη φύτευση στα κενά τους.

Κυβόλιθος σχήματος Τ, φώτο: lithotexniki.gr

Ειδικοί κυβόλιθοι, οι οποίοι δημιουργούν την εντύπωση παλιάς πέτρας, μπορούν να δημιουργηθούν με τη “μηχανική γήρανση” των κοινών κυβόλιθων, δηλαδή με την επίδραση σ΄ αυτούς μηχανικών καταπονήσεων, οι οποίες καθιστούν ανώμαλες τις επιφάνειές τους και ακανόνιστες τις ακμές τους.
Γενικά σαν κυβόλιθοι χρησιμοποιούνται περισσότερο πυριγενή πετρώματα (πλουτωνίτες όπως γρανίτες, βασάλτες, πορφυρίτες, κ.α.), τα οποία λόγω της γεωλογικής τους σύστασης παρουσιάζουν πολύ καλές φυσικο-μηχανικές αντοχές.
Οι κυβόλιθοι “σπάζονται” σε μεγάλες μηχανικές πρέσες, γι’ αυτό και οι διαστάσεις τους αποκλίνουν πάντα (κατά περίπου +/- 2 cm).

Πηγή: pangea.gr