Τρόπος σύνδεσης και τοποθέτησης για φωτοβολταϊκά (ΦΒ) πλαίσια
Συνδεδεμένο σύστημα, φώτο : helapco.gr

Τρόπος σύνδεσης και τοποθέτησης για φωτοβολταϊκά (ΦΒ) πλαίσια

Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφέρει τι είναι φωτοβολταϊκά πλαίσια (ΦΒ). Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον τρόπο τοποθέτησης αυτών, τον τρόπο σύνδεσής τους, για την καλύτερη λειτουργία και την βέλτιστη απόδοσή τους.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια τοποθετούνται στο δώμα ή ενσωματώνονται στην στέγη του κτιρίου, πάνω σε μεταλλικές βάσεις. Πρέπει να έχουν Νότιο προσανατολισμό, όπως και οι ηλιακοί συλλέκτες και κλίση (σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο) ίση με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου εγκατάστασης. Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν ως στέγαστρα σε παράθυρα, ως στηθαία σε βεράντες αλλά και να αντικαταστήσουν τους υαλοπίνακες στις προσόψεις των κτιρίων.

Υπάρχουν δύο είδη σύνδεσης των ΦΒ συστημάτων, το συνδεδεμένο και το αυτόνομο.

Έτσι α) αν το Φωτοβολταϊκό σύστημα συνδέεται απευθείας με το ηλεκτρικό δίκτυο ονομάζεται συνδεδεμένο φωτοβολταϊκό  σύστημα. Η σύνδεση αυτή περιλαμβάνει τα

Συνδεδεμένο ΦΒ σύστημα, φώτο : helapco.gr

φωτοβολταϊκά πλαίσια, τον μετατροπέα DC-AC (inverter) που μετατρέπει το συνεχές παραγόμενο ρεύμα σε εναλλασσόμενο και τον διπλό μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος που μετράει το ρεύμα που παράγεται από το ΦΒ σύστημα και το ρεύμα που καταναλώνεται από το ηλεκτρικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης θα μπορεί να πουλήσει την περίσσεια της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

β) αν το φωτοβολταϊκό σύστημα καλύπτει το σύνολο της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας του κτιρίου, ονομάζεται αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα.

αυτόνομο ΦΒ σύστημα, φώτο : cie.org.cy

Το σύστημα αυτό αποτελείται από τα ΦΒ πλαίσια, τον ηλεκτρικό συσσωρευτή (μπαταρίες), τον ελεγκτή φόρτισης του συσσωρευτή και τον μετατροπέα τάσεως DC-AC (inverter). Στη μπαταρία αποθηκεύεται η ηλεκτρική ενέργεια που περισσεύει, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της νύχτας. Ο ελεγκτής φόρτισης ελέγχει τη διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης του συσσωρευτή.