Τρόπος τοποθέτησης των κυβολίθων
φώτο: petromata.com.gr

Τρόπος τοποθέτησης των κυβολίθων

Σε αυτό το άρθρο παραθέτουμε τον τρόπο τοποθέτησης των κυβολίθων σε συνέχεια του άρθρου τι είναι κυβόλιθοι.

φώτο: petromata.com.gr

Καταρχήν δύναται  α) Οι κυβόλιθοι να τοποθετούνται πάνω σε χαλίκι το οποίο πρέπει να έχει τουλάχιστον 15 cm πάχος και να έχει συμπιεστεί με οδοστρωτήρα ή
β) Πάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο πρέπει να το έχουμε κατασκευάσει τουλάχιστον μία ημέρα πριν την τοποθέτηση τους ,να έχει πάχος τουλάχιστον 12 cm και τις επιθυμητές κλίσεις.

Εν συνεχεία καθαρίζουμε το μέρος όπου θα τοποθετήσουμε τους κυβόλιθους και

  • Τοποθετούμε γεωύφασμα για να εμποδίσουμε τυχόν ρίζες από φυτά να βγουν στην επιφάνεια
  • Τοποθετούμε νήμα στο ύψος που θέλουμε να φτάσουν οι κυβόλιθοι έτσι ώστε να το έχουμε για οδηγό την ώρα που εργαζόμαστε με σκοπό να δημιουργήσουμε μία ευθεία επιφάνεια.
  • Τοποθετούμε οδηγούς (σωλήνες) με πάχος 5 cm πιο κάτω από το νήμα. Η απόσταση μεταξύ των σωλήνων πρέπει να είναι τόση ώστε να μπορούμε με ένα ίσιο σανίδι (μαστάρι) να τραβήξουμε την άμμο
  • Γεμίζουμε με άμμο την επιφάνεια όπου έχουμε τοποθετήσει τους οδηγούς και την συμπιέζουμε με δονητική πλάκα (πατητήρι) .
  • Μετά ακουμπάμε το ίσιο σανίδι από τον έναν οδηγό στον άλλο και τραβάμε την άμμο ξύνοντας τους οδηγούς. Αν χρειαστεί, συμπληρώνουμε ή αφαιρούμε άμμο
  • Μετά αφαιρούμε τους οδηγούς (σωλήνες) και τοποθετούμε τους κυβόλιθους
  • Τους εγκιβωτίζουμε περιμετρικά με σενάζ από μπετόν ή κράσπεδα και στη συνέχεια τους δονούμε με την δονητική πλάκα για να ισιώσουν
  • Μετά απλώνουμε θαλασσινή  άμμο, την αφήνουμε να στεγνώσει και την δονίζουμε με την δονητική πλάκα για να γεμίσουν οι αρμοί.
  • Έπειτα σκουπίζουμε και απομακρύνουμε την άμμο που περισσεύει.

Για να δείτε φωτογραφίες για την τοποθέτηση των κυβολίθων πατήστε εδώ.

Πηγή:  eesa.gr