Τip: Φράγμα υδρατμών και δώμα
φώτο: building.dow.com

Τip: Φράγμα υδρατμών και δώμα

φώτο: building.dow.com

Στο ανεστραμμένο δώμα δεν τοποθετείται φράγμα υδρατμών γιατί τον ρόλο αυτό τον παίζουν οι στεγανωτικές στρώσεις.