Υγρομόνωση-θερμομόνωση σε επίπεδα δώματα
φώτο: monodomiki.gr

Υγρομόνωση-θερμομόνωση σε επίπεδα δώματα

Τα προβλήματα που συναντάμε στα επίπεδα δώματα των κτιρίων είναι κυρίως η υγρασία και οι υψηλές ή οι χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτά αντιμετωπίζονται με την υγρομόνωση και την θερμομόνωση αντίστοιχα των δωμάτων.

φώτο: monodomiki.gr

Τα δώματα δέχονται εντονότερα από τα άλλα στοιχεία του κτιρίου, τις επιδράσεις του περιβάλλοντος και τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις κατά την διάρκεια του έτους. Τον χειμώνα η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και κάτω από το μηδέν, ενώ το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει και πάνω από 42 οC. Οι διακυμάνσεις αυτές προκαλούν μεγάλες συστολοδιαστολές στα υλικά. Χρήζει, λοιπόν, απαραίτητο η λήψη μέτρων για την προστασία της μόνωσης ενός δώματος.

Κάποιο από τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα δώματα είναι και η εισροή υδάτων προς το εσωτερικό με συνέπεια αποκολλήσεις υλικών, φουσκώματα, σχηματισμό κηλίδων σε τοίχους και οροφές, ρηγματώσεις κ.λ.π.

Για την καλύτερη προστασία των δωμάτων θα πρέπει να γίνεται, με την σωστή σειρά, η τοποθέτηση των διαφόρων στρώσεων, ώστε να αποφευχθούν νέα προβλήματα. Έτσι θα πρέπει να υπάρχουν σωστές κλίσεις γαι κανονική απορροή των υδάτων, σωστή θερμομόνωση και γενικά θα πρέπει να γίνεται συνεχής συντήρηση καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.

Τα δώματα ανάλογα με την χρήση τους διακρίνονται σε: α) Βατά δώματα, β) επισκέψιμα δώματα, γ) φυτεμένα δώματα.