Χρήση σαρωτών laser για τρισδιάστατη σάρωση σε τοπογραφικές αποτυπώσεις
φώτο: ypodomes.com

Χρήση σαρωτών laser για τρισδιάστατη σάρωση σε τοπογραφικές αποτυπώσεις

φώτο: ypodomes.com

Τώρα οι τοπογραφικές αποτυπώσεις γίνονται ακόμα πιο ακριβείς με την χρήση σαρωτών laser για τρισδιάστατη σάρωση.

Η συστηματική μελέτη μεγάλων και πολύπλοκων υποδομών όπως γέφυρες, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, εκκλησίες, πλοία, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις απαιτεί την ύπαρξη αξιόπιστου και λεπτομερούς υποβάθρου σε κατάλληλη μορφή και κλίμακα έτσι ώστε να ικανοποιεί οποιαδήποτε εφαρμογή απαιτηθεί.

Η σύνθετη γεωμετρία καθώς και η πολυπλοκότητα των σχηματισμών είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν την καταγραφή, αποτύπωση και τεκμηρίωση των υποδομών επίπονη και ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία. Οι ιδιότυπες συνθήκες που επικρατούν στα πεδία αυτά καθιστούν τις κλασσικές μεθόδους αποτύπωσης (τοπογραφικές – φωτογραμμετρικές) χρονοβόρες και οικονομικά ασύμφορες. Στις τοπογραφικές μεθόδους είναι αδύνατο να αποτυπωθούν όλα τα σημεία ενός πολύπλοκου ανάγλυφου ενώ στην φωτογραμμετρία αν και η καταγραφή του χώρου είναι πιο εύκολη, οι πληροφορίες που εξάγονται δεν έχουν την απαιτούμενη ακρίβεια.

Η χρήση της τρισδιάστατης σάρωσης αποτελεί μια εναλλακτική μεθοδολογία και ένα σημαντικό εργαλείο στις αποτυπώσεις αυτές. Το σύστημα σάρωσης προσδιορίζει την τρισδιάστατη γεωμετρία των φυσικών επιφανειών η οποία απεικονίζεται σε μορφή πυκνών σημείων (point cloud). Κατά τη διάρκεια της σάρωσης χιλιάδες μεμονωμένες τρισδιάστατες μετρήσεις εμφανίζονται δημιουργώντας σε πραγματικό χρόνο μια τρισδιάστατη απεικόνιση της λήψης.

Η σύγχρονη αυτή μέθοδος δίνει την δυνατότητα παραγωγής τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων, παρέχοντας υψηλή ακρίβεια, ταχύτητα, ευκολία στη μοντελοποίηση και μείωση του κόστους παραγωγής συγκριτικά με τις κλασσικές μεθόδους αποτύπωσης.

Όλα τα ανωτέρω τα παρέχει ο σαρωτής Leica HDS6200.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά για τον σαρωτή πατήστε εδώ.

Δείτε επίσης παραδείγματα εφαρμογών με το σαρωτή:

Πηγή: metrica.gr ypodomes.com