19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, Ζάππειο, 20-21 Νοεμβρίου 2015

synedrio_logistics-error image

Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics με θέμα “ A World in Motion, Trends, Challenges, Opportunities. Rebuild Logistics, Restart Economy”, διοργανώνεται από την Eλληνική Εταιρεία Logistics EEL, στις 20 και 21 Νοεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο. Σημειώνεται ότι, με σκοπό τη διερεύνηση της συμβολής του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ελληνική οικονομία, η Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής & Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκπόνησαν μελέτη με τίτλο: «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και οι μελλοντικές τάσεις (2014-2020) στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

H έρευνα περιελάμβανε την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης για: υποδομές που διαθέτουν οι εταιρίες του κλάδου, συστήματα πληροφορικής, παρεχόμενες υπηρεσίες, ροές εμπορευμάτων (Εθνικές και διεθνείς), κύκλο εργασιών, αριθμό απασχολούμενων εργαζομένων. Η έρευνα επίσης συνέθεσε τα αποτελέσματα σημαντικών μελετών με τις απόψεις του κλάδου σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τα προαπαιτούμενα, ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «η Ελλάδα κατέχει την 44η θέση στην παγκόσμια αγορά logistics σύμφωνα με τον δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας (LPI) αλλά υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης. Σημαντικό στοιχείο που καταδεικνύει τη σημασία του κλάδου αποτελεί το γεγονός ότι το ποσοστό συνεισφοράς των logistics στο ΑΕΠ της Ελλάδας, ανέρχεται στο 10,8%. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εταιρίες του κλάδου τα επόμενα χρόνια θα επικεντρωθούν στη δημιουργία συνεργειών για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της εξυπηρέτησης των πελατών. Παράλληλα θα εστιάσουν σε φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές (υπολογισμός ανθρακι- κού αποτυπώματος) καθώς και σε αναδυ- όμενες τεχνολογίες (cloud computing, big data analysis) για την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Πηγή: eel.gr, tee.gr