Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ για εισφορές Β΄εξαμήνου 2015

tsmede-error image

Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ και τα συμπεράσματα δικά σας…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά την εισήγηση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και την ομόφωνη απόφαση 23/370/21.10.2015 της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α παρατείνονται :
α) Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του τρέχοντος Β΄εξαμήνου 2015 για την 22/11/2015
β) Η καταβολή τρεχουσών εισφορών Β΄εξαμήνου 2015 για την 22/12/2015.

Ο αναπληρωτής του Προέδρου του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ
Θ. Βασιλείου .

Πηγή: tsmede.gr