Ανακοίνωση EETEM για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΤΕΕ

eetem logoΜε αφορμή τις ανησυχίες μελών μας, σχετικά με προειδοποιητικό μήνυμα του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αμοιβών του Τ.Ε.Ε, σύμφωνα με το οποίο θα υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση, όσων χρησιμοποιούν κωδικούς του συστήματος, εάν δεν εξοφλήσουν τις “συνδρομές” τους προς το Τ.Ε.Ε, επισημαίνουμε ότι:

  • Η διασύνδεση του ηλεκτρονικού συστήματος αμοιβών από το Τ.Ε.Ε, με όλες τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες τις οποίες του είχε αναθέσει για διαχείριση με αμοιβή το Υ.Π.Ε.Κ.Α, αποτελεί δική του πρωτοβουλία και δεν αποτελεί υποχρέωση του εκ του νόμου. Μοναδικός σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η εξυπηρέτηση των οικονομικών του συμφερόντων.
  • Υπενθυμίζουμε ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν αποτελούν συνδρομητικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε και ως εκ τούτου δεν χρεώνονται.

Δεδομένου ότι η νομιμότητα του εγχειρήματος του Τ.Ε.Ε προς τους εξ ανάγκης χρήστες, διερευνάται από τη νομική μας υπηρεσία, και εάν υπάρξουν προσκόμματα στη διεκπεραίωση υποθέσεων των μελών μας, με το αιτιολογικό της «οφειλής» προς το Τ.Ε.Ε, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. θα παρέμβει άμεσα προς αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος και θα απαιτήσει καταλογισμό ποινικών ή αστικών ευθυνών σε βάρος των υπευθύνων, σε περίπτωση βλάβης επαγγελματικής ή οικονομικής των μελών της.

Τέλος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η ανησυχία των συναδέλφων να αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης από ορισμένους, αφού είναι δεδομένο ότι προσχώρησαν στην ανωτέρω διαδικασία εξ ανάγκης κι όχι από επιλογή!

Πηγή: eetem.gr