Ανακοίνωση ΤΕΕ για το συμψηφισμό ενεργειακής αναβάθμισης αυθαιρέτων

aythairetaΕίναι διαθέσιμη στο σύστημα διαχείρισης των Δηλώσεων Αυθαίρετων Κατασκευών του Ν.4178/2013 η δυνατότητα εισαγωγής και συμψηφισμού δαπανών για Ενεργειακή Αναβάθμιση ή/και Στατική Ενίσχυση σύμφωνα με τις ΚΥΑ 42554 και 42575 (ΦΕΚ Β 2440/2014).

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 60069 ΦΕΚ 3534 Β/30.12.2014 «η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 παρατείνεται για δώδεκα (12) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, δηλ. λήγει την 8.2.2016, με την πάροδο συνολικά τριάντα (30) μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013».

Η προθεσμία της 8.2.2016 αφορά την εξόφληση του παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης, καθώς επίσης και τη μεταφορά δηλώσεων από το ν. 4014/2011, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 του ΥΠΕΚΑ (1/10/2013 (παρ. Β1, Β2) όπου αναφέρεται ότι το αίτημα για τη μεταφορά των δηλώσεων του ν. 4014/2011 υποβάλλεται χωρίς χρονικό περιορισμό εντός της χρονικής ισχύος του Ν.4178/13.

Ισχύουν κανονικά οι ημερομηνίες εξόφλησης των δόσεων σε δηλώσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί σε ένα από τα τρία πρώτα εξάμηνα εφαρμογής του ν. 4178/2013 (εξόφληση παραβόλου ή ημερομηνία μεταφοράς μέχρι και τις 6.2.2015), σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. 2254 ΦΕΚ 2184 Β’/5.9.2013.

  • Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου (ή ημερομηνία μεταφοράς) από 7.2.2015 έως και 7.8.2015, δηλ. εντός του τετάρτου εξαμήνου εφαρμογής του ν. 4178/2013, θα έχουν ως προθεσμία καταβολής της εφάπαξ εξόφλησης (με έκπτωση 20%), της εξόφλησης του 30% (έκπτωση 10%), των 6 πρώτων μηνιαίων δόσεων ή της πρώτης εξαμηνιαίας δόσης, έως και την 10.8.2015.
  • Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου (ή ημερομηνία μεταφοράς) από 8.8.2015 έως και 8.2.2016, δηλ. εντός του πέμπτου εξαμήνου εφαρμογής του ν. 4178/2013, θα έχουν ως προθεσμία καταβολής της εφάπαξ εξόφλησης (με έκπτωση 20%), της εξόφλησης του 30% (έκπτωση 10%), των 6 πρώτων μηνιαίων δόσεων ή της πρώτης εξαμηνιαίας δόσης, έως και την 10.2.2016.

Το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι διαθέσιμο για χρήση της εφαρμογής του συμψηφισμού από το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου 2015.

Δείτε το εγχειρίδιο του ΤΕΕ με τις αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ για τη διαχείριση των δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του Ν.4178/2013.

Περισσότερες Πληροφορίες: webtee.gr

Πηγή: portal.tee.gr