Δήλωση των τακτοποιημένων τετραγωνικών στο Ε9

Δήλωση των τακτοποιημένων τετραγωνικών στο Ε9

e9 aythaireta-error imageΤα στοιχεία των αυθαίρετων κτισμάτων και των χώρων που άλλαξαν χρήση και νομιμοποιήθηκαν με τις ρυθμίσεις του ν.4014/2011 θα πρέπει να δηλώσουν οι φορολογούμενοι στο έντυπο Ε9.

Η αναγραφή των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων των αυθαίρετων κτισμάτων και χώρων στο Ε9 αποτελεί φορολογική παγίδα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που νομιμοποίησαν αυθαίρετες κατασκευές, καθώς θα φορολογούνται πλέον για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα και θα πληρώνουν υψηλότερους φόρους.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι επιφάνειες αυθαίρετων κατασκευών καθώς και οι επιφάνειες που άλλαξαν χρήσεις, εφόσον εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011, πρέπει να δηλώνονται στην πραγματική τους κατάσταση στα έντυπα Ε9 των ετών που έπονται της νομιμοποίησης.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε ιδιοκτήτης που νομιμοποίησε τέτοιες επιφάνειες θα πρέπει το αμέσως επόμενο έτος να υποβάλει Ε9 δηλώνοντας την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, δηλαδή το σύνολο της επιφάνειας του κτίσματος το οποίο εντάχθηκε στη ρύθμιση του ν. 4014/2011, και όχι τα στοιχεία που αναγράφει το συμβόλαιο.

Η υποχρέωση αυτή έχει ως συνέπεια, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις να αυξηθούν σημαντικά οι επιφάνειες των κτισμάτων που θα λαμβάνονται υπόψη για να υπολογίζονται ο ενιαίος φόρος ακινήτων, οι φόροι μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και τα τεκμήρια διαβίωσης. Συνεπώς, οι φορολογούμενοι που νομιμοποίησαν αυθαίρετες κατασκευές ή άλλες παρεμβάσεις σε κατοικίες και άλλα κτίσματα που κατέχουν θα φορολογούνται πλέον για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα και θα πληρώνουν υψηλότερους φόρους.

Διευκρινίσεις
Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών σε περίπτωση που τα τετραγωνικά μέτρα κτίσματος υπερβαίνουν αυτά που αναγράφονται στο συμβόλαιο ή την οικοδομική άδεια, ο υπόχρεος, για τις ανάγκες συμπλήρωσης του εντύπου Ε9, πρέπει να αναγράψει το πραγματικό γεγονός και όχι ό,τι αναφέρεται στον τίτλο κτήσης ή την οικοδομική άδεια. Επιπλέον, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου έλαβε υπόψη της ότι σύμφωνα με την παράγραφο 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, «για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του ίδιου νόμου, δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη».

Πηγή: imerisia.gr