Ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου το πτυχίο των σχολών πενταετούς φοίτησης

diploma-error imageΜε Ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου θα αναγνωρίζονται τα πτυχία των Πολυτεχνικών και Γεωπονικών σχολών, με ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας στο πολυνομοσχέδιο για τα θέματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ετοιμάζει και συγκεκριμένα στο άρθρο 11.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι “τα διπλώματα που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης Προγράμματος Σπουδών με χρόνο φοίτησης ίσο ή μεγαλύτερο με πέντε έτη, με 300 κατ’ ελάχιστον Ι.Ε.Μ., αναγνωρίζονται ως Ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master: Master of Science) στη βασική ειδικότητα του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής και κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων”.

Η αναγνώριση επέρχεται κατόπιν έκδοσης απόφασης του αρμόδιου για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης Υπουργού, η οποία θα διαπιστώνει την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. στην ανωτέρω διάταξη. Όπως αναφέρεται στο πολυνομοσχέδιο, έπειτα από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ο τίτλος σπουδών Integrated Master (Master of Science) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η ρητή διευκρίνιση ότι τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον ανωτέρω τίτλο δεν δύνανται να τύχουν αναδρομικής χρήσης, ιδίως προς αμφισβήτηση κατακυρώσεων διαγωνισμών ή επιδικάσεως αναδρομικών επιδομάτων, μισθών ή αποζημιώσεων. Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έχει ήδη προκαλέσει έντονο διάλογο και
αντιθέσεις.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας θα εξεταστεί τις επόμενες ημέρες από τις συνόδους των Πρυτάνεων και των Προέδρων ΤΕΙ και αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση της επεξεργασίας του.

Πηγή: tee.gr