Επιχειρηματικό πάρκο στα Χανιά

Επιχειρηματικό πάρκο στα Χανιά

chania-error imageΜια σημαντική επιχειρηματική υποδομή, η οποία θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, αποκτούν τα Χανιά και που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού γίγνεσθαι και της τοπικής οικονομίας.

Ειδικότερα, “έπεσαν” οι υπογραφές της σύμβασης για την χρηματοδότηση με €4,75 εκατ. της δημιουργίας του δεύτερου επιχειρηματικού πάρκου της περιοχής, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Jessica». Εκτός από τα κονδύλια που εξασφαλίστηκαν από το πρόγραμμα, την επένδυση θα συγχρηματοδοτήσουν η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, αλλά και φορείς της περιοχής.

Το επιχειρηματικό πάρκο Χανίων θα δημιουργηθεί στην περιοχή «Κεραμειά» του δήμου Χανίων και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπουργός Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, με τη δημιουργία του μπαίνει τέλος στο καθεστώς της άναρχης δόμησης των επιχειρήσεων. Θα αναπτυχθεί σε έκταση 550 στρεμμάτων και υπολογίζεται να στεγάσει 200 επιχειρήσεις.

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα για την οικονομική πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. Χωροθετούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και οργανώνονται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

  • Δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.
  • Συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.
  • Προστατεύουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των γειτονικών οικιστικών περιοχών και επηρεάζουν θετικά τη διαμόρφωση σταθερών αξιών ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή.
  • Διασφαλίζουν για τους εργαζόμενους στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, τις συνθήκες για το βέλτιστο περιβάλλον εργασίας.
  • Ρυθμίζουν έμμεσα, αλλά ουσιαστικά, την άναρχη χωροθέτηση των επιχειρήσεων και τα προβλήματα που επιφέρουν στις τοπικές κοινωνίες η άτυπη και διάσπαρτη συγκέντρωση διαφόρων κατηγοριών εγκαταστάσεων.

Με βάση την νομοθεσία, που ισχύει από το 2011, το Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β΄ είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων µέσης και χαµηλής όχλησης, σε αντίθεση με το μοντέλο που ειχε εφαρμοστεί για τα αντίστοιχα πάρκα τύπου Α΄ όπου δεν προβλεπόταν ο βαθμός όχλησης.

Πηγή: ered.gr