Έξυπνοι τρόποι σωστής λειτουργίας καυστήρα

kaysthras-error imageΥπάρχουν κάποιοι έξυπνοι τρόποι σωστής λειτουργίας του καυστήρα που θα αναλύσουμε παρακάτω. Οι λέβητες και οι καυστήρες στις ημέρες μας έχουν παραμεληθεί, εξαιτίας του ότι οι ένοικοι-ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών δεν διαθέτουν το απαιτούμενο κονδύλι για να αγοράσουν πετρέλαιο. Όσοι όμως μπορούν και χρησιμοποιούν πετρέλαιο (αλλά και φυσικό αέριο) θα πρέπει να λάβουν υπόψιν ότι για να λειτουργήσει σωστά ο λέβητας και ο καυστήρας θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για την ομαλή και σωστή λειτουργία τους. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει:

  • Περιοδική συντήρηση καυστήρα. Ρύθμιση του λόγου αέρα καύσης καθώς και του διασκορπισμού και της τύρβης του καυσίμου ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός απόδοσης της καύσης.
  • Έλεγχος και επισκευή σημείων διαρροής καυσαερίων και αέρα καύσης
  • Καθαρισμός επιφανειών θερμικής συναλλαγής λέβητα από επικαθήσεις-άκαυστα στους αεριαυλούς και την θύρα της εστίας.
  • Εξασφάλιση κατάλληλης πίεσης συστήματος για την αποφυγή βρασμών νερού ή εισόδου αέρα στο δίκτυο (θερμικές απώλειες σε εξαεριστικά λόγω υψηλής πίεσης ή μη αποδοτική λειτουργία σωμάτων λόγω χαμηλής πίεσης)
  • Μείωση της θερμοκρασίας προσαγωγής του θερμού νερού στο δίκτυο ανάλογα με τη μείωση του φορτίου θέρμανσης (μείωση ορίου υδροστάτη) έως τα όρια διατήρησης της θερμικής άνεσης και ασφάλειας του λέβητα από πιθανές διαβρώσεις
  • Επαναβαθμονόμηση εξοπλισμού μέτρησης και ελέγχου
  • Ελαχιστοποίηση διακυμάνσεων φορτίου (επανεξέταση αυτοματοποιημένου ωραρίου λειτουργίας λέβητα-καυστήρα)

by admin all4me.gr