Υδραυλικά – Αποχέτευση

Π.Η.ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ Α.Ε.Ε-ΘΈΡΜΑΝΣΗ-ΨΎΞΗ
Περιγραφή δραστηριότητας

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς Θέρμανση-Ψύξη– Φυσικό Αέριο–Κλιματισμός και Ηλιακή Ενέργεια.
Είναι εμπορική και εισαγωγική και υποστηρίζει ενεργά τα προϊόντα της με εξειδικευμένους Μηχανολόγους Μηχανικούς.

Περιοχή
N. Αττικής – Ν.Α. Αττική
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 110, Άγιος Δημήτριος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
2109707032, 2109708749