Γενικοί κανόνες προστασίας από θορύβους στις κατοικίες

Γενικοί κανόνες προστασίας από θορύβους στις κατοικίες

Στην ακουστική άνεση μιας κατοικίας συμβάλλουν εκτός από την ηχομονωτική ικανότητα των δομικών στοιχείων και ορισμένοι γενικά αποδεχτοί κανόνες προστάσιας, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον αρχικό σχεδιασμό,για να μπορούν να μειώσουν τις δαπάνες για τις σχετικές ηχομονωτικές κατασκευές. Κατά τον αρχικό σχεδιασμό πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην εξασφάλιση του τόσο απαραίτητου για τον άνθρωπο ύπνου.Πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι δύσκολο να κοιμηθεί κανείς  με θόρυβο πάνω από τα 35 dΒ(A),ενώ ο θόρυβος πάνω από τα 45 dΒ(Α) ξυπνά το κανονικό άτομο.Ο αστικός θόρυβος ,όπως ονομάζεται γενικά ο θόρυβος μέσα στις πόλεις , κυμαίνεται απο 50-80 dΒ(A).

Οι γενικοί κανόνες σχεδιασμού ειναι:

  • Πρώτη φροντίδα του μελετητή είναι ο έλεγχος της θέσης του κτιρίου σε σχέση με τις φανερές πηγές θορύβου της περιοχής (αεροδρόμια,εργοστάσια,αυτοκινητόδρομοι, κτλ). Επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα της περιόχης και ιδαίτερα κατά τη νύχτα.
  • Δεν πρέπει να τοποθετούνται υπνοδωμάτια δίπλα σε φρεάτια ανελκυστήρα ή κοντά σε μπάνια ή κουζίνες γειτονικών διαμερισμάτων.
  • Η μετάδοση θορύβων από τον μηχανισμό του ανελκυστήρα μειώνεται πάρα πολύ εάν αυτός τοποθετείται πάνω από μια αντικραδασμική βάση.
  • Οι ήσυχοι χώροι (π.χ. υπνοδωμάτια) πρέπει να διαχωρίζονται από τους θορυβώδεις χώρους και τους χώρους με διαδρόμους κυκλοφορίας, ή με μόνιμους βαρείς χώρους και πόρτες.
  • Από τους ήσυχους χώρους δεν πρέπει να διέρχονται σωλήνες  ύδρευσης και αποχέτευσης, εκτός από τους κατακόρυφους σωλήνες θέρμανσης. Γενικότερα, οι διάφοροι σωλήνες θα πρέπει να στηρίζονται στους τοίχους με στηρίγματα δακτυλίου,αλλα μεταξύ αυτών των στηριγμάτων και του σωλήνα πρέπει να παρεμβάλεται ελαστικό υλικό.Καλό θα είναι οι αρμοί που δημιουγούνται με ελαστικό ή αφρώδες υλικό ή με σιλικόνη.
  • Τα βαριά δομικά στοιχεία, όπως π.χ. οι τοίχοι από τούβλα και οι πλάκες από σκυρόδεμα, παρέχουν κατ’ αρχήν καλή ηχομόνωση, γιατί η ηχομονωτική ικανότητα ενός συμπαγούς δομικού στοιχείου είναι αναλόγη με τη μάζα αυτού.Τούτο συμβαίνει, γιατί τα ηχητικά κύματα που προσκρούουν σε αυτά τα βαριά στοιχεία δεν είναι εύκολο να τούς προκαλέσουν δονήσεις.

By admin, all4me.gr