Όλη η απόφαση του ΣτΕ για τα αυθαίρετα

Όλη η απόφαση του ΣτΕ για τα αυθαίρετα

Λόγω της κρισιμότητας της απόφασης του ΣτΕ για όσους έχουν αυθαίρετες κατασκευές και τις έχουν δηλώσει στηριζόμενοι σε ιδιωτικά έγγραφα, δημοσιεύουμε όλη την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας.
Η απόφαση ΕΑ 180/2012 (Ολ./5μ.) του ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει:

“Απαγόρευση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη αυθαίρετων κατασκευών/αυθαίρετων αλλαγών χρήσεως στη ρύθμιση του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) βάσει δικαιολογητικών πέραν των προβλεπομένων στον αρχικό νόμο (άρθρο 24 παρ. 2 περ. β του ν. 4014/2011) και διακοπή της επεξεργασίας εκείνων από τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις που δεν στηρίζονται στα ως άνω δικαιολογητικά του ν. 4014/2011 (δηλαδή αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα), για την απόδειξη του χρόνου ολοκληρώσεως της κατασκευής ή εγκαταστάσεως της χρήσεως…

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση του ΣτΕ πατήστε εδώ.

Πηγή: ste.gr