Νέα παράταση για τη δήλωση Ε9 για το 2015

e9-error imageΠαρατάθηκε για τρίτη φορά η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε9 για το 2015.

Πλέον και η δεύτερη καταληκτική προθεσμία μετατέθηκε για τις 26 Αυγούστου 2015.

Υποχρέωση για υποβολή δηλώσεως στοιχείων ακινήτων έτους 2015, έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2014 είχε μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση. Στο Ε9 θα πρέπει να δηλωθεί η σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ταυτοχρόνως, έως τις 26 Αυγούστου θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση στοιχείων ακινήτων για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Μαΐου 2015.

Πηγή: dikaiologitika.gr