Παγκόσμια καταξίωση για τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
emp-error image

Παγκόσμια καταξίωση για τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

emp-error image

Στη θέση 25 παγκοσμίως και στη θέση 7 σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των αντίστοιχών της κατατάσσεται για το 2013 η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα περίοδο και σε συνθήκες εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, σύμφωνα με τα πασίγνωστα QS World University Rankings.

Στο συνδυασμένο κριτήριο των επιστημονικών αναφορών, η σχολή έρχεται 3η στον κόσμο και 1η στην Ευρώπη. Μιλήσαμε με τον Γιάννη Γκόλια, καθηγητή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συγκοινωνιολόγο, πρόεδρο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.

– Στην παγκόσμια ελίτ;
«Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία, που απαντά αποστομωτικά σε όλους τους αμφισβητούντες το ελληνικό πανεπιστήμιο, εντός και εκτός Ελλάδας».
– Πώς γίνεται η κατάταξη;
«Τα QS Rankings χρησιμοποιούν κριτήρια επιλεγμένα με βάση τις ιδιαιτερότητες των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται το κριτήριο της ακαδημαϊκής αναγνώρισης (βάρος 50%), που αντικατοπτρίζει την ένταση της διεθνούς επιστημονικής και ερευνητικής παρουσίας των μελών κάθε σχολής, το κριτήριο της επαγγελματικής αναγνώρισης (βάρος 30%), που αντανακλά την κατάρτιση των αποφοίτων, και το κριτήριο των αναφορών στις δημοσιευμένες εργασίες, το οποίο υποδιαιρείται σε δύο υποκριτήρια (βάρος 10% το καθένα), που αντανακλούν το εύρος και την πρωτοτυπία του παραγόμενου επιστημονικού έργου κάθε σχολής».
– Τα ποσοστά;
«Η ποσοτικοποίηση των δύο πρώτων κριτηρίων έγινε με βάση απαντήσεις 1.400 στελεχών πανεπιστημίων και 2.040 στελεχών εταιρειών αντίστοιχα από όλο τον κόσμο, ενώ η ποσοτικοποίηση του συνδυασμένου κριτηρίου των αναφορών έγινε με συγκεκριμένο αντικειμενικό αλγόριθμο και χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών και διαδικτυακών διαδικασιών».
– Για ποιες θέσεις μιλάμε;
«Στο συνδυασμένο κριτήριο των επιστημονικών αναφορών, η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ έρχεται 3η στον κόσμο και 1η στην Ευρώπη. Σε σχέση με το κριτήριο της επαγγελματικής αναγνώρισης, οι απόφοιτοι της σχολής κατατάσσονται πλέον ως προς την επαγγελματική τους εγκράτεια στην 23η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και στην 5η σε επίπεδο Ευρώπης».
– Ακαδημαϊκά;
«Ως προς την ακαδημαϊκή αναγνώριση, η σχολή μας κατατάσσεται 46η στον κόσμο και 10η στην Ευρώπη. Με δεδομένο ότι η ακαδημαϊκή αναγνώριση πολλών σχολών που προηγούνται στο κριτήριο αυτό ακολουθεί (αναποφεύκτως) εκείνη των πανεπιστημιακών μεγαθηρίων όπου ανήκουν, η κατάταξη της σχολής μας και στο κριτήριο αυτό βρίσκεται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο».
– Πώς το εξηγείτε;
«Η μεγάλη επιτυχία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ βασίζεται στην -έπειτα από έντονες και πολυετείς προσπάθειες- εξασφάλιση και διατήρηση αφ’ ενός συλλογικής αριστείας στον εκπαιδευτικό και τον ερευνητικό τομέα, και αφ’ ετέρου ουσιαστικής αποτελεσματικότητας στο διοικητικό τομέα. Δεν είναι τυχαίο ότι η θέση της σχολής βελτιώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια».
– Γιατί ένας νέος σήμερα να γίνει πολιτικός μηχανικός;
«Ο απόφοιτος εδώ αποκτά τη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης στη μελέτη και κατασκευή μιας πολύ μεγάλης γκάμας διαφορετικών έργων (στατικά, υδραυλικά, συγκοινωνιακά, γεωτεχνικά κ.λπ.) Αποκτά βαθιά θεωρητική θεμελίωση των εννοιών και μεθοδολογιών και ολοκληρωμένη τεχνολογική εκπαίδευση σε βάθος και έκταση. Παράλληλα, μέσα από την εκπαίδευσή του ασκείται στη δομημένη λογική και την οργανωμένη σκέψη, μαθαίνει να συνθέτει εκείνη τη λύση που είναι εφικτή κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες».
 – Και η ανεργία;
«Η οικονομική κρίση στην πατρίδα μας αλλά και διεθνώς έχει τις επιπτώσεις της στο επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού και σε όλα τα επαγγέλματα. Η σχολή μας, μακριά από τις λογικές της Μπολόνιας και του τριετούς κύκλου σπουδών, παράγει μηχανικούς με κατάρτιση και τρόπο σκέψης που μπορούν να διακριθούν σε περιόδους κρίσης, βρίσκοντας τελικά απασχόληση και διακρινόμενοι όπου υπάρχουν έργα και ευκαιρίες».