Παράταση για τη προθεσμία έκδοσης οικοδομικών αδειών που υποβλήθησαν προ ΝΟΚ

Παράταση για τη προθεσμία έκδοσης οικοδομικών αδειών που υποβλήθησαν προ ΝΟΚ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο ΥΠΕΚΑ τις τελευταίες ημέρες σχετικώς με την προθεσμία έκδοσης αδειών δόμησης για τις οποίες είχαν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι προ της έναρξης εφαρμογής του Ν.Ο.Κ. σας ενημερώνουμε για τα εξής :
Προωθείται άμεσα νομοθετική ρύθμιση παράτασης της προθεσμίας έκδοσης των συγκεκριμένων αδειών μέχρι την 25.11.2013, καθώς ως αποδείχτηκε λόγω των αλλαγών του νομικού πλαισίου σε κάποιες περιπτώσεις οι υπηρεσίες δόμησης δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο μέσα στην τασσόμενη προθεσμία της γενικής διάταξης του άρθρου 26 του Ν.2831/2000.
Πηγή: ypeka.gr