Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Α΄Εξαμήνου 2016 εως 30 Ιουνίου

ETAA-TSMEDE

Με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ΤΣΜΕΔΕ, μας ενημερώνουν τα κάτωθι:

“Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας ότι «η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών A΄ εξαμήνου 2016 θα αποπληρώνεται μέχρι και τις 30/06/2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων», σύμφωνα με την ΑΔΣ 394/13-04-2016 του Ε.Τ.Α.Α..”

Εκ της Δ/νσεως Εισφορών

Πηγή: tsmede.eu