Παρατείνεται η δημόσια διαβούλευση για το «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»

Παρατείνεται η δημόσια διαβούλευση για το «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»

Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος: «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» παρατείνεται μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2012.
Το σχέδιο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση στη διεύθυνση: http://www.opengov.gr/minenv/?p=3174
Πηγή: ypeka.gr