Περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες ΤΕΕ για μηχανικούς με οφειλές

tee-longΤο ΤΕΕ ανακοίνωσε σταδιακούς περιορισμούς, μέχρι τον Νοέμβριο 2015, στην πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών τους στους μηχανικούς που οφείλουν συνδρομές Μελών ΤΕΕ. Συγκεκριμένα:

“Σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, θα εφαρμοστούν σταδιακά, μέχρι τον Νοέμβριο του 2015, περιορισμοί στην χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του ΤΕΕ (αμοιβές μηχανικών, διαχείριση αυθαιρέτων) στις περιπτώσεις που οφείλονται συνδρομές Μελών ΤΕΕ ή συνδρομές Τεχνικών Επωνυμιών.

Τα Μέλη και οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ καλούνται να εξοφλούν εμπρόθεσμα τις οφειλόμενες συνδρομές είτε ηλεκτρονικά (portal.tee.gr/tptee/my/pages/) είτε σε ένα από τα ταμεία του ΤΕΕ.”