Προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων σε ΕΥΔΑΠ και ΕΛΤΑ

eltaΤην πρόσληψη 175 εποχικών υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ. Θα προσληφθούν 50 ΔΕ Καταμετρητές, 100 ΥΕ Εργάτες και 25 ΔΕ Οδηγοί, ενώ το μισθολογικό κόστος για το υπό πρόσληψη προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας, ανέρχεται στο ύψος των 760 ευρώ το μήνα (μεικτές αποδοχές).

Για την ειδικότητα των καταμετρητών απαιτείται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα, ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Οδηγών θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων, ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου ΤΕΕ, επαγγελματική άδεια Γ’ κατηγορίας και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας.

Πληροφορίες για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων στο τηλ. 210-2144370.

122 θέσεις στα ΕΛΤΑ

Διαγωνισμούς για 122 εποχικούς υπαλλήλους ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Από αυτούς, οι 88 νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα έξι μηνών στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Διεύθυνσης Κέντρων Διαλογής Αττικής στο Κρυονέρι, στις ειδικότητες ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (53 θέσεις) και  ΥΕ Διαμετακομιστών (35 θέσεις).

Υποβολή αιτήσεων έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ, Κεντρική Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, Τµήµα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88 – ΑΘΗΝΑ (τηλ.: 210 3353228 – 210 3353487), είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ, ∆ιεύθυνση Κέντρου ∆ιαλογής Αττικής, Λεύκης 128 145 68 Κρυονέρι Αττικής (τηλ. : 210 8006705 και 210 8006707).

Παράλληλα θα προσληφθούν με εξάμηνα 34 ∆Ε Οδηγοί σε  Αθήνα –Πειραιά, οι οποίοι να διαθέτουν, ισχύουσα, επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού καθώς και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας.

Αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς έως και τις 26 του μήνα στη διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας, ή αυτοπροσώπως, στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Αττικής, οδός Κουµουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου) 5ος όροφος, Αθήνα (τηλ: 210 3353859 και 210 3353698).

Πηγή: ethnos.gr