1ο πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: “Τουριστικοί λιμένες, μαρίνες” 🗓

ntua-error imageΤο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Ε.Μ.Π. διοργανώνει -από τις 12 ως τις 14 Οκτωβρίου 2015, στην Αθήνα- το 1ο πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: «Τουριστικοί λιμένες, μαρίνες».

Αντικείμενό του είναι –όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- η παρουσίαση των σύγχρονων δεδομένων στο χώρο των επιστημών και των τεχνολογιών που σχετίζονται με τις μαρίνες και τις λοιπές λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα και την Κύπρο, την έρευνα, τον σχεδιασμό, την προστασία, την μελέτη, την κατασκευή και την διαχείριση, καθώς επίσης και την προστασία του περιβάλλοντός τους.

Στόχος του είναι η ενημέρωση, η ανταλλαγή απόψεων και η προώθηση της τεχνογνωσίας και πρακτικών στον χώρο των λιμένων και εγκαταστάσεων για σκάφη αναψυχής. Απευθύνεται στους διαχειριστές μαρινών, ερευνητές, μελετητές, κατασκευαστές, ΑΕΙ, δημόσιους φορείς, ΟΤΑ, Λιμενικά Ταμεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπηρεσίες, τους οποίους και προσκαλεί να παρουσιάσουν το έργο και τις εμπειρίες τους.

Στη διοργάνωση της επιστημονικής εκδήλωσης συνεργάζονται το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Μαρινών Ελλάδας. Συμμετέχουν ο Σ.Ι.Τ.Ε. Σ.Α.Π. και η Ε.Π.Ε.Σ.Τ. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

Θεματολογία:

 • Υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα και την Κύπρο
 • Προγραμματιζόμενα έργα, έργα υπό μελέτη, έργα υπό κατασκευή
 • Σχεδιασμός και κατασκευή μαρινών και λιμενικών εγκαταστάσεων για σκάφη αναψυχής
 • Αρχιτεκτονική μαρινών
 • Καινοτομία και νέες τεχνολογίες
 • Εγκαταστάσεις για superyachts
 • Βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας
 • Δίκτυα μαρινών (clusters)
 • Πιστοποίηση και κατάταξη μαρινών
 • Σκάφη αναψυχής
 • Dry storage
 • Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός τους
 • Οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Συμβολή στην ανάπτυξη.
 • Κοστολόγηση υπηρεσιών, παρεχόμενες υπηρεσίες
 • ΣΔΙΤ
 • Επίδραση κλιματικών αλλαγών. Συνέπειες από την ανύψωση της θαλάσσιας στάθμης
 • Παράκτια γεωμορφολογία, διακίνηση και απόθεση ιζήματος σε μαρίνες
 • Έργα προστασίας παρακείμενων ακτών
 • Ζώνες ναυσιπλοΐας αναψυχής
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση μαρινών και παρακείμενων παράκτιων ζωνών
 • Θεσμικό πλαίσιο, νομοθεσία, ορισμοί
 • Διεθνείς τάσεις
 • Θαλάσσιος τουρισμός και yachting
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία τους
 • Παράκτια οικοσυστήματα στην περιοχή μαρινών.

Πληροφορίες: Εργαστήριο Λιμενικών Έργων Ε.Μ.Π. (τηλ.: 210 7722367, 210 7722375 (καθ. Κ. Μουτζούρης), fax: 210 7722368, e-mail : lhw@central.ntua.gr).

Πηγή: web.tee.gr

from to
Scheduled Αθήνα