Πτώση 37,4% για την αξία των ακινήτων σε οκτώ χρόνια

akinita foros-error imageΠτώση της τάξεως του 37,4% έχει καταγράψει κατά το διάστημα από το 2007 έως το 2015 η αξία των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων (κυρίως ακίνητα), σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της έρευνας για τον παγκόσμιο πλούτο που δημοσίευσε η Credit Suisse.

Η μέση κατά κεφαλήν αξία των σχετικών στοιχείων διαμορφώνεται σήμερα σε 63.918 δολάρια, από 102.159 δολάρια το 2007. Αντίστοιχα, μόνο κατά το διάστημα του τελευταίου χρόνου, δηλαδή σε σχέση με το 2014, προκύπτει πτώση κατά 17,4%. Ωστόσο, η μέση κατά κεφαλή περιουσία των Ελλήνων σήμερα παραμένει υψηλότερη κατά 82% σε σχέση με το 2000, όταν διαμορφωνόταν σε 35.110 δολάρια. Ο λόγος είναι ότι, παράλληλα με την πτώση των αξιών, σημειώθηκε και σημαντική απομόχλευση (δηλαδή αποπληρωμή δανείων), με αποτέλεσμα η καθαρή αξία (με βάση την οποία υπολογίζονται και τα σχετικά ποσά στην έρευνα της Credit Suisse) των ακινήτων να μην υποχωρήσει τόσο πολύ.

Η στρατηγική μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και πολυεθνικών που διατηρούν τους λογαριασμούς μισθοδοσίας στην Ελλάδα αλλάζει. Εχοντας εισέλθει στον τέταρτο κατά σειράν μήνα που ισχύουν τα capital controls, έχουν αποφασίσει να μην τοποθετούν μεγάλα ποσά χρημάτων στους συγκεκριμένους λογαριασμούς, παρά όσα απαιτούνται για τη μισθοδοσία, και όχι επιπλέον χρήματα που μπορεί να προέλθουν από αυξημένες πωλήσεις. Οι εντολές μάλιστα που έχουν λάβει θυγατρικές πολυεθνικών στην Ελλάδα από τις μητρικές τους είναι: «Διατηρήστε σε χαμηλότερους ρυθμούς στις πωλήσεις και μην αυξάνετε τους λογαριασμούς μισθοδοσίας». Οι εταιρείες ανησυχούν για μεγάλη χρονική παραμονή των capital controls στην Ελλάδα.

Πηγή: kathimerini.gr